Akční plán Programu rozvoje města Uherské Hradiště 2019 -2024

Zastupitelstvo města schválilo 18. června 2018 Akční plán Programu rozvoje města Uherské Hradiště pro období let 2019 - 2024 prováděcí dokument, který obsahuje přehled jednotlivých záměrů, akcí a projektů, jejichž realizace přispívá k dosahování rozvojových cílů Programu rozvoje města.

 

pdf.png Akční plán Programu rozvoje města, soubor typu pdf (983,35 kB)

 

Akční plán rozvoje města je strukturován podle tzv. strategického skeletu Programu rozvoje města, který se skládá ze strategické vize, prioritních oblastí rozvoje, cílů a opatření. Databáze konkrétních projektových záměrů zpracována v podobě tabulky obsahující informace o jednotlivých projektových záměrech, tedy:

  • název rozvojové oblasti
  • realizační cíl
  • kód opatření a název opatření
  • indikativní přehled akcí / projektů
  • odhad celkových nákladů
  • finanční spoluúčast města
  • možnost externího spolufinancování (získání dotací).

 

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz