Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

Dokument představuje investiční rámec města s přehledem zvažovaných a připravovaných záměrů v různém stupni přípravy, jejichž realizace přispěje k naplnění rozvojových cílů Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030. Dokument schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště 18. května 2020.

DLOUHODOBÝ VÝHLED AP PRM DO ROKU 2030.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz