Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

Dlouhodobý výhled Akčního plánu do roku 2030 rozpracovává cíle „Programu rozvoje města“ do úrovně konkrétních opatření, záměrů a projektů. Dokument podává přehled v tuto chvíli všech známých opatření, záměrů a projektů, které naplňují cíle Programu rozvoje města, uvádí předběžné indikativní odhady nákladů na jejich realizaci a případně specifikuje možnosti získání dotací pro jejich realizaci. Dokument schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště 26. dubna 2021 jako podklad pro tvorbu finančních plánů města.

pdf.png DLOUHODOBÝ VÝHLED AKČNÍHO PLÁNU PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DO ROKU 2030_aktualizace 2021.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz