Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 - aktualizace 2023

Dlouhodobý výhled Akčního plánu do roku 2030 rozpracovává cíle „Programu rozvoje města“ do úrovně konkrétních opatření, záměrů a projektů. Dokument podává přehled v tuto chvíli všech známých opatření, záměrů a projektů, které naplňují cíle Programu rozvoje města, uvádí předběžné indikativní odhady nákladů na jejich realizaci a případně specifikuje možnosti získání dotací pro jejich realizaci. Dokument schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště 12. června 2023 jako pracovní podklad pro tvorbu finančních plánů města.

Dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města do roku 2030 -aktualizace duben 2023.pdf, soubor typu pdf, (1,14 MB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz