Aktuality

Bezplatný sběr vybraných druhů odpadu – podzim 2020

Vážení spoluobčané, i v době mimořádných opatření vlády s cílem snížit dopady pandemie koronaviru je zajištěn svoz vybraných komodit odpadů (velkoobjemový, kovový, elektro a bio odpad). Vybrané komodity odpadu můžete vhazovat v určených termínech do přistavených kontejnerů (viz přiložený leták).

 

Oleje z kuchyně občané zodpovědně vyhazují, ale v nádobách na olej někdy končí i sklo

IMG_0796.JPG Možnost zbavit se pohodlně upotřebeného oleje nebo tuků z kuchyně dostali občané Uherského Hradiště před více než rokem. Radnice nechala napříč městem rozmístit speciální zelené nádoby, kam je možné olej ukládat. Lidé možnost jak se zbavit olejů z vaření přivítali a hodně jí využívají, přesto má sběr ještě rezervy. Nejčastěji si občané pletou nádoby na sběr olejů s těmi, kam se hází sklo.

 

Pytlový svoz plastů 2020 - aktualizováno

pe65.jpeg Město Uherské Hradiště bude v rámci zkvalitnění služeb občanům také letos pokračovat v projektu pytlového svozu plastů v městských částech Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice a Rybárny (s převahou zástavby rodinnými domy). Jedná se pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu. Cílem pytlového svozu je pomoci obyvatelům vyseparovat co možná největší množství plastů z komunálního odpadu a umožnit jim plasty třídit v pohodlí domova.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz