Aktuální informace k zápisům do základních škol

pexels-photo-1437541.jpg Vážení občané, předkládáme vám informace ke změně způsobu organizace zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2020/2021. Zápisy na všech základních školách zřízených městem Uherské Hradiště proběhnou v termínu od 1. do 30. dubna 2020.

Ke změně organizace zápisu do 1. ročníků dochází v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  vydaným v souvislosti  s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

Zápisy proběhnou v souladu s příslušnou legislativou, ale s upuštěním od  některých tradičních postupů.

Vzhledem k mimořádným opatřením se po školách vyžaduje:

-       organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

-       upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – tzn. poštou na adresu školy, vhozením žádosti do poštovní schránky školy, datovou schránkou (každá škola má svou) nebo emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze však poslat prostý email).

Další podrobné informace získají zákonní zástupci na www stránkách jednotlivých škol:

Základní škola UNESCO,  Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, příspěvková organizace  

www.zsunesco.cz

Základní škola, Uherské Hradiště,  Sportovní 777,  příspěvková organizace

www.zsuhsportovni.cz

Základní škola a Mateřská škola,  Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace

www.zsvychod.uhedu.cz

Základní škola Uherské Hradiště,  Za Alejí 1072,   příspěvková organizace

www.zszaaleji.cz

Základní škola T. G. Masaryka Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, příspěvková organizace   

www.zsmaratice.cz

Základní škola a Mateřská škola,  Uherské Hradiště – Jarošov,  Pivovarská 200, příspěvková organizace

www.zsjarosov.cz

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec pro jednotlivé školy školské obvody základních škol. Školské obvody ZŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 11/2019, která je dostupná na  www.mesto-uh.cz.  

Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z  jejího školského  obvodu, tzn. žáci s místem trvalého bydliště v tomto školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu mimo příslušný školský obvod.

Kontakty na odpovědnou osobu