Aktuální záměry města na nájmy bytů (24.05.2023 - 08.06.2023)

1. Záměr města na nájem bytu 397/4 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

2. Záměr města na nájem bytu pro příjmově vymezené osoby 1276/20

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeňka Pastyříková

T: 572 525 379
E: Zdenka.Pastyrikova@mesto-uh_cz