Anketa k plánování sociálních služeb

olde.jpg Sociální služby jsou nedílnou součástí fungování společnosti, patří sem například domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelské služby, odlehčovací služby či poradenství. Město Uherské Hradiště opakovaně vytváří Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Pomozte také vy vytvořit funkční nastavení sociálních služeb a zapojte se do ankety.

Plán, který zpracováváme, je důležitý pro funkční nastavení sociálních služeb, aby jednotlivé služby efektivně pokrývaly potřeby obyvatel. K tomu je žádoucí zjištění názoru potenciálních i stávajících uživatelů.

Až do 30. dubna je pro vás připravena anketa, jejímž prostřednictvím se budete moci vyjádřit k využívání služeb, jejich důležitosti a kapacitám a uvést i Vaše postřehy a názory k této oblasti.

DOTAZNÍK K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM JE DOSTUPNÝ ZDE: ANKETA

Děkujeme za Vaše zapojení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz