Každá informace pomůže - Anketa ke zlepšení MHD

Výstk.JPG Vážení občané, město Uherské Hradiště připravilo anketu k MHD, které se můžete zúčastnit buď elektronicky nebo písemně - anketní lístky jsou součástí červnového čísla Zpravodaje města Uherské Hradiště nebo jsou k vyzvednutí na kontaktních místech - na podatelně městského úřadu a Městském informačním centru.

Možná už víte, víte, že město Uherské Hradiště v součinnosti se svými sousedy Starým Městem a Kunovicemi pracuje na zásadní proměně autobusové městské hromadné dopravy v našem souměstí. Chceme, aby nová MHD byla moderní, pro vás pohodlná, dostupná a pro pohyb ve městech efektivnější než doprava automobilem.

Tento cíl je možné splnit za předpokladu, že příprava a nastavení linek nové MHD bude vycházet z reálných poznatků o jejím stávajícím fungování a nedostatcích. Proto potřebujeme získat co nejvíce informací o tom, zda a jak městskou autobusovou dopravu využíváte, co vám na ní vadí, či co vám znemožňuje její využití. Chceme poznat vaše připomínky a návrhy na její zlepšení v našem souměstí.

Zapojte se proto do průzkumu a sdělte nám Vaše zkušenosti s autobusovou dopravou v Uherském Hradišti, ale i ve Starém Městě a Kunovicích, prostřednictvím připravené ankety.

Účast je dobrovolná, avšak každá získaná informace může pomoci vylepšit MHD v našem souměstí. Všechny získané údaje budou zpracovány anonymně.

Anketní lístek můžete vyplnit písemně, anebo elektronicky. Vyplněný anketní lístek odevzdejte do konce června 2019 do uren umístěných v Městském informačním centru v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí 21, nebo na podatelně Městského úřadu, Masarykovo náměstí 19 v Uherském Hradišti. Na těchto místech jsou také anketní lístky k vyzvednutí a vyplnění.

Anketu můžete vyplnit i prostřednictvím elektronického dotazníku zde:

ANKETA MHD

 

Za vyplnění dotazníku děkujeme.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz