Úplná pravidla ankety Sportovec desetiletí města Uherské Hradiště

I. NÁZEV

Anketa SPORTOVEC DESETILETÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ (dále jen Anketa)

II. POŘADATEL

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 00291471, DIČ: CZ00291471 

III. TERMÍN A ROZSAH 

Hlasování probíhá v termínu 01.01.2018 - 31.01.2018 na webu www.mesto-uh.cz

IV. PRINCIP A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ 
 1. Hlasování probíhá na webových stránkách pořadatele: www.mesto-uh.cz.        
 2. Cílem Ankety je vybrat z 10 nominovaných sportovců SPORTOVCE DESETILETÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ.
 3. Sportovci do Ankety byli nominováni Komisí sportovní Rady města Uherské Hradiště.
 4. V jednotlivém hlasování lze vybrat pouze jednoho sportovce z deseti nominovaných. Tím se danému sportovci přidělí jeden hlas.
 5. Všechna hlasování z jedné IP adresy v průběhu jednoho kalendářního dne budou započítána jako jeden hlas, započítán bude první hlas v pořadí z daného kalendářního dne.
 6. Výsledné pořadí bude sestaveno na základě součtu obdržených hlasů jednotlivým sportovcům.
 7. Vítězem Ankety je ten, kdo obdrží nejvyšší počet hlasů. V případě shodného počtu hlasů o vítězi Ankety rozhoduje Pořadatel.
 8. Vítěz Ankety bude vyhlášen na slavnostním večeru "Sportovec města Uherské Hradiště" dne 9. 2. 2018 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a získá titul Sportovec desetiletí města Uherské Hradiště.
 9. Hlasování v anketě je anonymní.
 10. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému jednání vedoucímu k ovlivnění výsledků hlasování, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření či zvýhodněného nominovaného z ankety vyřadit.
 11. Za nekalé jednání se považuje jakékoliv automatizované nebo strojové hlasování (např. sw roboti apod.) nebo pokus o ně. 
V. DALŠÍ USTANOVENÍ 
 1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Ankety a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Ankety.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Anketu zrušit či termín hlasování zkrátit, odložit anebo přerušit.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Úplná pravidla Ankety kdykoliv v průběhu jejího trvání.
 4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel Ankety.
 5. Úplná pravidla jsou po dobu trvání Ankety zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách pořadatele Ankety www.mesto-uh.cz

 

Vyhlášení Ankety a tato pravidla schválila Rada města Uherské Hradiště usnesením č. 1191/72/RM/2017 ze dne 14.12.2017.

Ke stažení:

pdf.png Úplná pravidla, soubor typu pdf, (61,7 kB)