Architektonická soutěž na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti zná svého vítěze

Pohled do pietniho dvora Plánovaná rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti se opět přiblížila o další krok. V srpnu letošního roku byla vypsána architektonicko-urbanistická projektová soutěže, kterou vyhlásil správce komplexu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Z devíti zaslaných návrhů odborná porota složená z významných architektů, budoucích uživatelů areálu, zástupců ÚZSVM a města Uherské Hradiště vybrala jako nejlepší návrh pražského studia ov architekti.

Pro Uherské Hradiště se jedná o významný projekt, který památkově chráněný brownfiled v centru města změní v důstojný areál 21. století. „Půjde o zásadní proměnu rozsáhlého objektu v městské památkové zóně, o kterou jsme dlouhá léta usilovali. Dojde k vypořádání se s chátrajícím objektem, který v sobě nese i tragickou minulost, a k vytvoření nového veřejného prostoru. Vybraný koncept, který ovlivní podobu města na desetiletí dopředu, velmi dobře nakládá s potřebami pro život v moderním městě, zároveň pokrývá všechny požadavky budoucích uživatelů, což byla velká výzva, zejména pro složky justice, a v neposlední řadě dává více než dobrý prostor pro vybudování paměťové instituce. Při hodnocení pro nás byly důležité také urbanistické souvislosti a dopady revitalizace areálu na okolní veřejné prostory. I v tomto parametru byl vítězný návrh hodně propracovaný,” řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Ze strany ÚZSVM šlo o historicky první vyhlášenou architektonickou soutěž. „Jedná se o důležitý milník v záchraně tohoto jedinečného areálu i v historii našeho úřadu. Jsem velmi ráda, že se jí účastnili zástupci předních architektonických ateliérů z České republiky i ze Slovenska. Na základě vítězného návrhu můžeme pokračovat v dalších nezbytných krocích, jako je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Zahájení samotné rekonstrukce plánuje stát na rok 2025, komplex budov by se měl otevřít pro veřejnost v roce 2028.

CCEAMOBA_UHT_001_ov architekti_1.misto_pohled do stredoveho kridla veznice.jpg

Zrekonstruovaný areál bude sloužit okresnímu soudu, okresnímu státnímu zastupitelství, probační a mediační službě a zároveň zde vznikne Památník Věznice Uherské Hradiště, připomínající nechvalně proslulou minulost tohoto místa v srdci Slovácka. „Věznice má mimořádný potenciál stát se důležitým místem paměti nejenom regionu východní Moravy, ale celé České republiky. Památník by měl připomínat jedno z nejtemnějších období naší národní historie, ale také být živým paměťovým pracovištěm s odbornou knihovnou, badatelnou a zejména výstavními a edukačními programy primárně zaměřenými na školní mládež. Naprostým imperativem je pro nás důraz na autenticitu celého prostoru, na emoci, kterou přináší, sdělení jeho genia loci, se kterým zde bude návštěvník konfrontován. Součástí plánů je také vybudování pietního dvora s vyznačením míst dvou popravišť, z doby po druhé světové válce a z padesátých let 20. století,“ upřesňuje základní vize pro budoucí hradišťský památník ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

CCEAMOBA_UHT_001_ov architekti_1.misto_pohled do interieru.jpg

Na vítězném soutěžním návrhu, jehož autory jsou Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík a Jan Sulzer (autor krajinářského řešení), porota včele s architektem Pavlem Martinkem nejvíce ocenila celkové architektonické řešení, použité materiály i detail veřejného prostoru, který podtrhuje význam tohoto místa s důrazem na vytvoření moderní demokratické instituce s historickou pamětí. Na návrhu spolupracovali Viktor Žák, Anna Blažková a Kateryna Bondarenko. Návrh nyní bude dopracováván na základě doporučení odborné poroty a proběhne také upřesňování s budoucími uživateli, včetně partnerského dialogu s městem.

Na druhém místě se v soutěži umístil tým Múčka Veselý architekti, třetí příčku pak obsadilo studio re:architekti.

V pátek 9. prosince 2022 od 16 hodin proběhne v Redutě v Uherském Hradišti vernisáž výstavy, na které bude možnost seznámit se se všemi soutěžními návrhy.

 

Veškeré informace k soutěži najdete na stránkách organizátora:

https://cceamoba.cz/souteze/uht

 

Další informace k záchraně této výjimečné památky najdete na adresách:

https://veznicehradiste.cz 

www.uzsvm.cz/vezniceuh

 

Audio pro novináře:

2022-11-21-starosta Stanislav Blaha - Věznice UH - architektonická soutěž.mp3

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz