Asistenční služby

Možnost se připojit na různé asistenční služby pro seniory žijící o samotě.

Signál v tísni

Jednou ze speciálních služeb, zajišťovaných dlouhodobě městem Uherské Hradiště, je „Signál v tísni“. Je určený občanům Uherského Hradiště, kteří žijí osaměle a díky věku či zdravotnímu stavu je u nich nebezpečí, že by se mohli ocitnout v situaci, kdy si nebudou moci přivolat pomoc běžným způsobem. Pro vstup do systému je nutné mít pevnou telefonní linku. Oznámení ohrožující situace je vysíláno záchrannému systému stiskem speciálního tlačítka. Podrobnější informace k této službě získáte také na oddělení plánování sociálních služeb nebo na telefonním čísle 572 525 782.

 

Anděl na drátě

Nepřetržitá asistenční a tísňová péče. Zařízení se zabudovaným mikrofonem a reproduktorem. SOS tlačítko pro spojení s operátorem, který po vyhodnocení situace zvolí postup a formu pomoci. Zároveň lokalizuje polohu. Zařízení dokáže rozpoznat a upozornit na nestandardní situace i bez stisknutí tlačítka. Služba je nastavena individuálně.

Součástí služby je Non-stop linka důvěry a bezpečí (pomoc při úzkostných a depresivních pocitech) a poradna pro seniory (pomoc při ochraně před podvodnými a nekalými obchodními a dodavatelskými  praktikami, základní sociální poradenství)

Cena služby          380 Kč/měsíc

Cena zařízení    2.580 Kč

www.andelnadrate.cz

 

Chytrá péče

Asistenční služba nonstop. Zařízení s SOS tlačítkem, které slouží k přivolání pomoci - spojení s odborným asistentem. Hovor je zdarma v rámci paušálu za využívání služeb Chytré péče.

Zařízení může zároveň samo rozpoznat situaci ohrožující život a zalarmuje Dohledové centrum pro zajištění pomoci.

Cena služby       od 13 Kč do 16 Kč za den

Cena zařízení    od 2.290,- Kč 

https://www.chytrapece.cz/o-sluzbe?gclid=CO3z0u_omdMCFWgz0wodamwAeg

 

Anděl strážný

Asistenční služba nonstop. Monitorovací zařízení TIPEC s SOS tlačítkem, připojeným na dispečink tísňové péče. Zařízení umí samo vyhodnotit krizové situace a odešle alarm. Lokalizace polohy, informování rodiny. Zajištění odpovídající pomoci dle předem domluveného postupu, v případě potřeby výjezdová služba či kontaktování IZS. Doplňková služba „Povídavá linka“.

Cena služby       od 350 Kč/měsíc

Služba tísňové péče může být hrazena z příspěvků na péči. První měsíc služby zdarma.

Cena zařízení    7.970 Kč              

Pro klienty služby možnost zapůjčení zařízení zdarma.

www.andelstrazny.eu

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz