Asistenti prevence kriminality pokračují

Asistentům prevence kriminality, kteří již skoro rok pomáhají městské policii, město prodlouží smlouvy, s termínem do konce května 2017. Městská policie má na základě pozitivních zkušeností z dosavadního průběhu na pokračování projektu zájem. Asistenti pracují ve městě Uherském Hradišti od poloviny listopadu 2015.

Hlavní náplní práce asistentů je podílet se na prevenci kriminality ve městě, provádějí dohled nad bezpečností u přechodů pro chodce, zejména u těch, kde přecházejí děti do školy. Mají na starosti také dohled na úseku ochrany veřejného pořádku a dodržování pravidel občanského soužití. Jejich přítomnost přispívá také ke zvýšení bezpečnosti na kontaktních pracovištích Úřadu práce v Uherském Hradišti a pomáhá předcházet společensky nežádoucím jevům v našem městě. Jejich činnost doplňuje služby městské policie a mohou plnit úkoly, které ze zákona o obecní policii nejsou svěřeny výhradně strážníkům.

 

"V předvánoční době plánujeme asistenty více využít všude tam, kde bude hodně lidí v souvislosti s nákupy – u obchodních center či na jarmarcích," vyjádřil se velitel Městské policie Vlastimil Pauřík.

 

Mzdové náklady zaměstnanců na pracovní pozici Asistentů prevence kriminality budou i pro další období z převážné části kryty poskytovaným příspěvkem Úřadu práce.