Aukce bytů na Průmyslové ulici

e-co.jpg Město Uherské Hradiště dokončuje druhou vlnu prodeje části městských bytů. K prodeji je připraveno 5 volných bytů na ulici Průmyslová. Při prodeji bytů použije město poprvé v historii metodu elektronické aukce. Byty budou draženy jednotlivě od konce měsíce srpna.

Elektronické aukce budou probíhat postupně, vždy ve čtvrtek, počínaje dnem  29. 8. 2019, každý týden bude dražen jeden byt.  Jde o celkem 5 bytových jednotek na ulici Průmyslová, a to v č.p. 911, 912 a 913. Vždy zhruba týden před konáním dražby bude možnost si konkrétní byt prohlédnout. Termíny prohlídek jednotlivých bytů jsou uvedeny ve zveřejněných aukčních vyhláškách.

Vyvolávací cena je 990 tisíc korun, nejnižší příhoz je 20 tisíc. Zájemce musí složit kauci ve výši 49 tisíc korun.  Ta je u vítěze aukce nevratná, do ceny bytu se nezapočítává. Ostatní zájemci dostanou kauci vrácenu po ukončení aukce. Zájem mohou projevit jak fyzické, tak právnické osoby.

Smlouvu o převodu mohou zájemci a město uzavřít až po schválení zastupitelstvem města, zcela v souladu se zákonem o obcích. Bez tohoto schválení nemůže být smlouva uzavřená, respektive případné uzavření by bylo neplatné. Samotná smlouva musí být uzavřena do 30 dnů od schválení zastupitelstvem a cena musí být uhrazena do 20 dní od podpisu smlouvy. Teprve poté může být proveden vklad.

Kupní cenu je možno hradit  i prostřednictvím hypotéky. Je však nutno mít na paměti, že při koupi musí žadatel jako zástavu využít jiný majetek, protože není možno ručit nemovitostí města.

„Elektronická aukce je pro nás nová metoda prodeje, která má perspektivu.  Dá se předpokládat, že by mohla být používána i někdy v budoucnu,“ vyslovil se starosta města Stanislav Blaha. Od 11. července jsou bližší informace k jednotlivým aukcím vyvěšeny na úřední desce. „Doporučujeme případným zájemcům, aby si pečlivě prostudovali text zveřejnění a důsledně se jím řídili,“ zdůraznil starosta.

Kromě informací na úřední desce je možné podrobnosti zjistit mimo jiné i na www.e-drazby.cz , www.sreality.cz a jiných realitních serverech. 

Město Uherské Hradiště se po roce 2007 zavázalo prodat celkem 465 bytů, a to podle tehdy schválených platných Zásad pro prodej bytových domů a bytů v majetku města.  Většina bytů byla prodávána stávajícím nájemcům v letech 2007-2010 za  cenu stanovenou zásadami.  Byty, které byly neobsazeny, se prodávaly výhradně za tržní cenu obálkovou metodou.

Ze schváleného seznamu nebylo možno prodat byty v domě Průmyslová 911-913 kvůli dlouhotrvajícím soudním sporům s duplicitními vlastníky části pozemku pod částí bytového domu. Postupně určení vlastnictví projednával Okresní soud, Krajský soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud. Všechny instance daly za pravdu městu Uherské Hradiště. Teprve po ukončení všech soudních sporů mohlo město s byty nakládat.  V současnosti byly dořešeny prodeje stávajícím nájemcům. V domě zůstalo 5 volných bytů, u kterých rada města rozhodla o prodeji prostřednictvím elektronické aukce.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radek Chybík

T: 572 525 370
M: 605 203 088
E: Radek.Chybik@mesto-uh_cz