Uherské Hradiště - autem ekologicky a chytře

20180709_112426 – kopie.jpg Vzhledem k tomu, že město Uherské Hradiště podporuje jak ekologii, tak udržitelnou dopravu, vznikl projekt „Uherské Hradiště – autem ekologicky a chytře“, v rámci kterého bylo v roce 2017 úspešně zažádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Pořízením automobilu na elektrický pohon bylo realizováno další opatření, které přispělo k naplnění konceptu místní Agendy 21, který město Uherskě Hradiště realizuje od roku 2005. Současně přispěje k naplňování konceptu Smart city snižováním negativního vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Snížení emisí a ektivně vynaložené náklady na provoz mohou výhledově vést k obnově vozového parku v podobě automobilů na elektrický pohon. S ohledem na ekonomické a environmentální faktory bude automobil přednostně přidělován na středně dlouhé trasy např. Zlín, Brno.

Na základě výběrového řízení bylo pořízeno auto značky Hyundai Ioniq s cenou 797 556 Kč vč. DPH, z toho dotace činila 220 000 Kč. Město se v rámci projektu zavázalo naplnit indikátor ujetí 10 000 km ročně.

 

Elektromobil (město UH)

 

 

 

   

.

      

logo.jpg