Auto s kamerami dorazilo do srdce Slovácka až z Prahy

IMG_20190611_140621.jpg Uherské Hradiště navázalo v rámci pilotních projektů na úspěšnou spolupráci z předešlých let. Město je významným partnerem pilotního projektu v oblasti parkování ,,Inteligentní management parkování ve městech‘‘, ve kterém se využívají nejmodernější technologie.

V uplynulých dnech začal probíhat dopravní průzkum na území města Uherské Hradiště. V úterý 11. 6. 2019 si mohli dokonce občané města i návštěvníci všimnout vozidla s kamerami na střeše. Tohle speciálně upravené vozidlo monitorovalo v pevně daných časových intervalech centrální oblast města. Kromě pojízdného monitorování dochází i k monitorování statickými kamerami a integrovanými čidly ve vozovce ve vytipovaných lokalitách.

Řidiči se však nemusejí ničeho obávat, protože veškerý sběr dat je určen pro vědecké účely. Výsledky výzkumu budou použity pro vývoj moderních technologií, metod a algoritmů v oblasti parkování. Také záměrem města Uherské Hradiště je ubírat se do budoucna tímto směrem a nabídnout řidičům kvalitnější informace o volných či obsazených parkovacích místech.

Projekt probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavními partnery jsou společnosti ELTODO a.s., CAMEA spol. s r. o. a Central European Data Agency, a.s.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz