Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Logo Petrklíč Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti - Véskách nabízí možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou schopny je řešit vlastními silami nebo s pomocí rodinných příslušníků.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Uherském Hradišti - Véskách nabízí možnosti řešení ženám, které se ocitly v obtížné životní situaci a nejsou schopny je řešit vlastními silami nebo s pomocí rodinných příslušníků.

Sociální služba je poskytována v sídle společnosti na adrese Na Krajině 44, Uherské Hradiště – Vésky. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, k němuž přiléhá oplocený pozemek zahrady. Budova leží uvnitř zóny příměstského bydlení v rodinných domech, jedná se o zrekonstruovanou bývalou školu, upravenou pro potřeby azylového domu. Navíc zde zůstalo zachováno zařízení občanské vybavenosti – pobočka městské knihovny.

Kapacita zařízení je sedm bytových jednotek a pro akutní případy je zde k dispozici tzv. krizový pokoj. Byty s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou jsou plně vybaveny s možností okamžitého nastěhování. Dětem je k dispozici útulná herna s televizí. Doba pobytu v azylovém domě je omezena na půl roku s možností prodloužení smlouvy na jeden rok.  

V rámci pobytu v azylovém domě je uživatelkám za podpory sociálních pracovnic poskytována pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Cílem je zlepšení nepříznivé sociální situace, popřípadě udržení na stávající úrovni a zabránění zhoršování této situace. Poskytovat pomoc uživatelkám tak, aby byly schopny svou situaci řešit samostatně a staly se nezávislými na systému sociální pomoci nebo se jejich závislost alespoň minimalizovala. 

Kontaktní údaje:

  • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
  • Na Krajině 44
  • 686 01 Uherské Hradiště - Vésky
  • e-mail: info@petrklicuh_cz; petrklic.ops@seznam_cz
  • tel.: 572 503 675, mobil: 774 730 176

Bližší informace naleznete na webových stránkách azylového domu www.petrklicuh.cz.