Barokní kašna se dočkala rekonstrukce

barokni-kasna.jpg Jednou z památek, jejichž obnova byla podpořena dotací Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, je raně barokní kašna, dnes stojící v sousedství vloni obnoveného Mariánského sloupu. V roce 1715 právě jemu postoupila své místo.

Kamenné prvky kašny z hrubozrnného pískovce ošetřil restaurátor Jindřich Martinák. Památka si vyžádala nejen očištění od prachu a biologického napadení, ale i výměnu nevhodných a dožilých vysprávek, plastické i barevné vyretušování a samozřejmě hydrofobizaci, která má kámen chránit. V plné kráse se tak objevil bazén, v jehož středu stojí pilíř v horní části zdobený maskarony s chrliči, na něm mísa s ozdobně profilovaným okrajem uprostřed doplněná empírovou vázou. Celkové náklady na restaurování dosáhly 325 tisíc korun a byly plně hrazeny z dotace.

IMG_9937.jpg