Barokní socha Panny Marie Bolestné nově ošetřena

P5050003.JPG V měsíci květnu byla dokončena první letošní obnova drobných památek. Barokní sochu Panny Marie Bolestné ve Vinohradské ulici nákladem necelých 50 tisíc korun rekonzervoval Tomáš Martinák.

Práce spočívaly v sanaci biologického napadení, čištění, plastické a barevné retuši a hydrofobní impregnaci. Socha Panny Marie Bolestné, dlouho mylně pokládaná za sochu sv. Rozálie, pochází z roku 1715, kdy v Uherském Hradišti vypukla druhá největší morová epidemie v dějinách města. Samotná postava světice je zhotovena z mušlového vápence, podstavec je z pískovce.

Socha původně stávala v ulici Pod Rochusem, v místě někdejšího morového pohřebiště. Zásadní oprava sochy Panny Marie Bolestné se uskutečnila v roce 2007, kdy byla také přemístěna na své současné místo.socha Panny M. Bolestné.JPGKontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz