Besedy s uživateli sociálních služeb

V měsíci listopadu 2006 byly uskutečněny besedy v jednotlivých zařízeních poskytující sociální služby v Uherském Hradišti. Zde naleznete zápisy a fotografie z těchto besed.

Tímto bychom chtěli poděkovat pracovníkům TULiPu, azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Véskách, Diakonie ČCE - střediska Cesta, kontaktního centra Charáč, Sociální poradny s azylovým bydlením, Domova důchodců Uherské Hradiště a Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje za pomoc při přípravách těchto setkání.

 

Poděkování patří také těm, co se těchto setkání zúčastnili a nebáli se říct svůj názor na sociální služby v Uherském Hradišti.

Beseda v Domově důchodců v Uherském Hradišti

Dne 22.11.2006 se uskutečnila beseda s cílovou skupinou - senioři v Domově důchodců Uherské Hradiště, Štěpnická 1139.

 

Beseda v Sociální poradně s azylovým bydlením

Dne 15.11.2006 se uskutečnila beseda s cílovou skupinou - osoby bez přístřeší v Sociální poradně s azylovým bydlením, Průmyslová 1299, Uherské Hradiště, která je provozována Oblastní charitou Uherské Hradiště.

 

Beseda v Centru pro zdravotně postižené

Dne 22.11.2006 se uskutečnila beseda s cílovou skupinou - osoby se zdravotním postižením v Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště.

 

Beseda v kontaktním centru Charáč

Dne 8.11.2006 se uskutečnila beseda s cílovou skupinou - uživatelé drog a jejich blízcí v kontaktním centru Charáč, Průmyslová 819, Uherské Hradiště.

 

Beseda v Diakonii ČCE - středisko CESTA

Dne 8.11.2006 se uskutečnila beseda s cílovou skupinou - děti a mládež se zdravotním postižením.

 

Beseda v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi

8.11.2006 proběhla beseda v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi.

 

Beseda v nízkoprahovém zařízení TULiP

1.11.2006 proběhla beseda v zařízení TULiP.