Bezpečnost seniorů - signál v tísni

Informace o projektu určenému pro občany staršího věku.

seniors02.jpg

Projekt odboru sociálních služeb a zdravotnictví Signál v tísni, ve spolupráci s Městskou policií Uherské Hradiště a Rychlou záchrannou službou a pod patronací Města Uherské Hradiště, je určen pro rizikovou skupinu osob, které se ocitají v ohrožení života a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc nebo trvale velmi závažný zdravotní stav, nebo se ocitnou v nouzi, jakož i osoby, které se z důvodu své nemohoucnosti mohou stát snadným terčem majetkové a násilné trestné činnosti.

Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi složkami poskytujícími pomoc a složkami policie a snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi. Princip systému Signál v tísni (dále jen ST) - spočívá v tom, že před telefonní přístroj osoby, připojené k systému, je zapojen speciální přístroj, který je ovládán miniaturním dálkovým ovladačem. Tento přístroj je technikem naprogramován tak, že stlačením tlačítka dálkového ovládání, které nosí uživatel stále při sobě, je na vzdálenost 30 až 50 m aktivován a automaticky se spojí s operačním střediskem Městské policie Uherské Hradiště. Stálá služba tohoto střediska přijme tísňový signál prostřednictvím Pultu centralizované ochrany, kde jsou bezpečně uloženy osobní a zdravotní údaje o osobě, která systém používá. Po přijetí tísňového signálu se operační středisko okamžitě spojí s dispečinkem Rychlé záchranné služby a zajistí vyslání vozidla s lékařem na adresu osoby, která signalizovala ohrožení života. Přímo zasahujícímu lékaři ve vozidle sdělí nutné údaje o zdravotním stavu osoby, důležité pro okamžitý zásah. Ve stejném okamžiku vyjíždí na místo i vozidlo městské policie. Způsobem, který je dohodnut předem s uživatelem systému ST, strážník otevře dveře bytu uživatele v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. Na místě strážník spolupracuje s lékařem RZS do ukončení zásahu. Po ukončení zásahu zajistí zabezpečení vchodu do bytu a oznámí událost blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem. Důvodem k vydání signálu může být kromě zdravotních problému rovněž skutečnost, že se osoba dostane do nebezpečí ohrožení svého zdraví,života nebo majetku prostřednictvím možných pachatelů majetkové TČ (vloupání do bytů, podvody, krádeže apod.). 

Postupné kroky žadatele o připojení k systému ST:

  • vyzvednutí žádosti o připojení k systému ST na Městském úřadě v Uherském Hradišti (odboru sociálních služeb, pracoviště Protzkarova 33, úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, kancelář č. 327 – paní Miroslava Novotná, tel. 572 525 782),
  • k žádosti dále žadatel dostane formulář – zprávu lékaře, který musí vyplnit obvodní lékař žadatele,
  • podání žádosti s posouzením zdravotního stavu praktickým lékařem žadatele (na odbor sociálních služeb a zdravotnictví).

Poskytnutí komunikátoru:

  • Přístroje jsou majetkem Města Uherské Hradiště a zájemcům je zapůjčí na základě smlouvy na dobu nezbytně nutnou. Předmět (přístroj) je stále majetkem města.
  • V místě trvalého bydliště žadatele bude provedeno pracovnicemi odboru sociálních služeb a zdravotnictví sociální šetření.
  • Zdravotní stav žadatele bude posouzen jeho obvodním lékařem (součást žádosti). Následně bude žadatel zařazen do systému bezplatným přidělením přístroje. Tento přístroj bude zapojen pověřeným pracovníkem a uživatel bude podrobně seznámen s podmínkami použití systému. Po připojení k systému neplatí uživatel žádné poplatky. 

Tato služba významným způsobem přispívá k lepší ochraně života a zdraví a zvyšuje pocit bezpečí našich nemocných a osamělých spoluobčanů.