Bezpečnost ve městě hlídá nový digitální systém

Městský kamerový systém v Uherském Hradišti dostal novou podobu. V rámci projektu „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Uherské Hradiště“ došlo ke kompletní výměně zastaralého analogového systému za plně digitální kamerový systém. Zvýší se tím kvalita přenosu i flexibilita ovládání kamer. Zkvalitnil se i pořízený záznam a jeho archivace. Náklady na přestavbu včetně rozšíření monitorovacího pracoviště dosáhly zhruba 3, 4 milionů korun.

Celý kamerový dohlížecí systém nyní čítá 33 kamerových bodů. V rámci revitalizace bylo pořízeno a vyměněno celkem 19 kamerových bodů s vysokým rozlišením a nočním infračerveným přísvitem a jsou připojeny prostřednictvím optické metropolitní sítě města, dva body jsou řešeny bezdrátovým spojem.  

"Plně digitalizované a centralizované řešení přináší provozní a investiční úspory, protože jde o postupné zvyšování úrovně bezpečnosti a rozvoj jeho jednotlivých částí bez nutnosti výměny celého systému. Navíc je kompatibilní se stávajícími i budoucími technologiemi. Takže jde především o skloubení technologií různých výrobců do jednoho funkčního a plnohodnotně ovladatelného celku, což kvituji s povděkem," vyzdvihl výhody nového systému starosta města Stanislav Blaha.

 

Systém splňuje nejvyšší požadovaná bezpečnostní kritéria na dobu archivace, vyhledávání v archivu, detekci obrazu, efektivní sdílení kamer mezi různými uživateli (MP, PČR, HZS …) včetně jasně definovaných přístupových oprávnění. Obrazový přenos je šifrován a tím je dosaženo efektivní ochrany osobních údajů a práv občanů.

 

V současné době je nový kamerový systém částečně integrován s kamerovým systémem na fotbalovém stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Tato skutečnost umožňuje přístup k vybraným kamerovým bodům MKDS v centru města přímo z „velína“ kamerového systému na fotbalovém stadionu při pořádání fotbalových zápasů. Tímto je zajištěno, že bezpečnostní složky mají velmi dobrý přehled o tom, co se děje v centru města před, v průběhu fotbalového utkání ale i po jeho skončení.

 

Kamerový systém v Uherském Hradišti se v posledních letech významně podílí na odhalování řady trestných činů i přestupků a prokazuje značnou efektivitu v prevenci kriminality. "Nové kamery nám dávají znatelně lepší možnosti, aby byly kvalitně monitorovány nejen lokality, kde dochází k nečastějším projevům narušování veřejného pořádku a k trestné činnosti, ale abychom měli pokryté i lokality, kam jsme dosud viděli jen omezeně nebo vůbec," zaznělo z úst velitele Městské policie Uherské Hradiště Vlastimila Pauříka. To potvrzuje také starosta města.

 

"Chceme mít kamery všude tam, kde dochází k problémům. Naším cílem není dohledem jakkoliv omezovat obyvatele města, ale naopak, kamerový systém využívat jako nástroj prevence, aby se obyvatelé cítili bezpečně," řekl Stanislav Blaha.    

Zhotovitel projektové dokumentace: GG ARCHICO, Uherské Hradiště Zhotovitel stavby: PERFECTED s.r.o., Brno

Náklady: Cena včetně DPH 3, 4 mil. korun Termín realizace: 09. 5. 2016 – 20. 9. 2016 Způsob financování: Realizace z vlastních zdrojů Města Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz