Bezplatný sběr vybraných druhů odpadu 2019

kont.jpg Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.

Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektroodpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 – 13 hod.

Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v přiložené mapce. Do kontejnerů nepatří stavební suť, barvy, ropné látky, autobaterie, atd.

Letak_ODPADY_2019.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz