Bezplatný sběr vybraných druhů odpadu - podzim 2019

odpady.JPG Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.

Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektroodpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 – 13 hod.

Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v přiložené mapce. Do kontejnerů nepatří stavební suť, barvy, ropné látky, autobaterie, atd.

Letak_ODPADY_10_2019 original.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz