Blíží se jaro, radnice se hned vrhne do zlepšování prostředí

IMG_3316.JPG S oteplením za dveřmi je město Uherské Hradiště připraveno dělat další kroky ke zlepšování prostředí, ve kterém žijí místní občané. Vyrostou nová kontejnerová stání, pokračovat se bude rovněž ve zušlechťování dětských hřišť.

Nová kontejnerová stání

Do konce března vzniknou nová kontejnerová stání na ulici Vřesová v Sadech a ve Véskách v ulici Květinová. V březnu bude revitalizováno stávající kontejnerové stání na konci  ul. 28. října (u „mařacké pekárny“).  Jedno nové stání vyjde městský rozpočet na zhruba 120 tis Kč, zaleží samozřejmě na jeho velikosti a vybavenosti.

Revitalizace dětských hřišť

Během letošního roku jsou v plánu revitalizace stávajících dětských hřišť v Sadech na ulici Ztracená, ve Véskách v ulici Padělky.  Dále v Mařaticích na Východě u ZŠ Větrná je plánováno rozšířit stávající hřiště o herní prvky, které budou zaměřeny především pro starší děti a mládež.

Do budoucna se připravuje také výstava dětského hřiště v Jarošově - v lokalitě U Bagru, nebo také rekonstrukce dětského hřiště na ulici Zahradní ve Štěpnicích. „Do revitalizací plánujeme v letošním roce investovat více než 3 miliony korun,“ sdělil místostarosta města Čestmír Bouda.

Odpady

Město znovu apeluje na občany, aby do bioodpadu nevhazovali plastové pytle a sáčky.  Připomínáme také, že stále probíhá každou 1. středu v měsíci pytlový svoz plastů od rodinných domů. Žluté pytle jsou zdarma k vyzvednutí např. na podatelně městského úřadu, v městském informačním centru, knihovně v Mařaticích a knihovně v Jarošově, v hospodě u Kovaříků v Sadech, v hospodě u Slezáčků v Míkovicích či v Rybárnách v prodejně Pehal.

Další sáčky pro majitele psů

V měsíci únoru byly instalovány 4 nové stojany na sáčky pro psí exkrementy, např. na Hliníku, ve Staré Tenici, na nám. Republiky a ulici J. E. Purkyně.

Město bude letos pamatovat také na další místo pro venčení a sportování psů a po vzoru předchozích úprav v Jarošově nebo na ulici Revoluční nákladem asi 300 tisíc korun upraví další výběh pro psy, tentokrát v Sadech.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz