Bližší informace k přijatým krizovým opatřením

IMG_2813.JPG Vážení občané, k aktuálnímu krizovému opatření Vlády České republiky, kterým se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob a kterým se také omezuje přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních a provozovnách, sdělujeme upřesňující informace:

Vláda zakazuje:

1. s účinností ode dne 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

Konkrétní příklady: jedná se například o zákaz veškerých divadelních představení, koncertů, promítání filmů, pořádání plesů, tanečních akcí, trhů a jarmarků, náboženských akcí (mše v kostele); a to bez ohledu na to, zda jde o akce veřejné nebo soukromé. Totéž se týká soukromých oslav, například svateb, oslav narozenin, křtin, koštů, apod. Zákaz se tedy vztahuje i na akce pořádané v domácím prostředí. Zákaz se nevztahuje například na zasedání zastupitelstva obce či na pohřby.

2. s účinností ode dne 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb.

Provozovnou stravovacích služeb se rozumí například restaurace, bary, kavárny, cukrárny, fast- foody, pizzerie, bufety apod. Všechny tyto provozovny musí být od 20:00 do 6:00 hodin uzavřeny bez výjimky, není možné zde pořádat ani akce pro uzavřenou společnost.

3. s účinností ode dne 13. 3. 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zákaz se týká všech provozoven, například kaváren, cukráren, fast-foodů, pekáren apod., které jsou umístěny v rámci velkých nákupních center.

4. s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Jedná se například o knihovny včetně všech jejich poboček, aquaparky, bazény, wellness zařízení. Nově (od 14. 3.) se zákaz vztahuje také na turistická informační centra, tedy také na městská informační centra a informační centra pro mládež. S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Dále je zakázán také maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích. 

Orgány krizového řízení budou dodržování výše uvedených zákazů Vlády ČR důsledně kontrolovat. Současně žádají všechny občany, aby v případě podezření, že některé osoby či provozovny nerespektují výše uvedené zákazy či nedodržují nařízená karanténní opatření, informovali o těchto skutečnostech Policii České republiky na lince 158.

Kontakty na odpovědnou osobu