Blokové čištění v Uherském Hradišti

Blokové čištění Blokové čištění je nutné realizovat v souladu s §47 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění s těmito cíli: - „jarní čištění“ nejpozději do 31. 5. aktuálního roku odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů a nečistot, očištění dopravních značek a zařízení, zajištění funkčnosti odvodnění. - „podzimní čištění“ nejpozději do 30. 11. aktuálního roku odstranění spadaného listí a nečistot, zajištění funkčnosti odvodnění. Město tímto žádá řidiče o respektování přechodného dopravního značení v místě a době blokového čištění, aby mohl být řádně proveden úklid místních komunikací včetně přilehlých chodníků a parkovacích míst. Dopravní značky upozorňující na čištění jsou dle nastaveného harmonogramu umisťovány s týdenním předstihem. V případě nepříznivých klimatických podmínek se může termín blokového čištění změnit. Město Uherské Hradiště si vyhrazuje právo upravit termíny a rozsah harmonogramu blokového čištění i v průběhu blokového čištění.

pdf.pngBlokové čištění - harmonogram 2022, soubor typu pdf, (329,01 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz