O webu

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace je vytvořena tak, aby splnila pravidla tvorby přístupného webu a vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.mesto-uh.cz

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. 

Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách. V případě, že je pro uživatele obsah a text webové prezentace obtížně čitelný může si jej zvětšit pomocí nástroje prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-.

Odkaz pro tisk uvedený za každým dokumentem je přístupný pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, může použít běžný způsob tisku z prohlížeče (funkčnost tisku tím není nijak omezena).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny textem s typem souboru a jeho velikostí, případně ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, DOCX, XLS, XLS, PPT, PPTX - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • TXT, RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je k dispozici celá řada programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
  • JPG, JPEG – obrázky a fotografie - dokáží je zobrazit všechny běžně používané grafické prohlížeče a editory.
  • MP3 – zvukové soubory přehrají všechny běžně používané hudební přehrávače
Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 525 111
epodatelna@mesto-uh_cz

Kontakt na technického provozovatele:

QCM, s.r.o
Heršpická 813/5
M-palác, 7. patro
639 00 Brno
podpora@qcm_cz

Postupy pro prosazování práva:

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr_cz


Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Jsou to malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Cookies  používáme například pro kontrolu hlasování v anketách. Používáme také cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti).

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:


Prohlášení k užití Google Translate

K překladu stránek je použit překladač Google, jeho užití se řídí podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.


Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, je v některých případech potřeba zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje se zpracovávají pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje se nezpracovávají pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje nejsou prodávány ani poskytovány třetím stranám. Souhlas je považován za platný do jeho odvolání.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem je potřeba znát jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Tyto údaje se neuvádí veřejně a slouží pouze pro potřeby registrace a následného odesílání e-mailů s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce je ukládána IP adresa jako identifikátor odpovědi. Tento údaj není uváděn veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech jsou tyto údaje zpracovávány pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádí se veřejně.

Smluvní strany

Správcem a zpracovatelem těchto osobních údajů je město Uherské Hradiště.


Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - webmaster@mesto-uh_cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických záležitostí.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radomíra Šipková

T: 572 525 148
M: 739 488 434
E: Radomira.Sipkova@mesto-uh_cz