Buďme zodpovědní a ohleduplní - slovo starosty města

IMG_2813.JPG Vážení občané, vývoj událostí při současné epidemiologické situaci v České republice výrazně promluvil také do dění v Uherském Hradišti.

Nouzový stav, mimořádná opatření omezující počet osob na jednom místě a v jeden čas, zavřené školy a školky, nehrající divadla a kina, uzavřená sportoviště, omezení provozu podniků, organizací a spolků, karanténní opatření a nejnověji také uzavření obchodů a restaurací či omezení provozu městského úřadu, to vše se silně dotýká života nás všech a vyžaduje nejen notnou míru zdravého úsudku a ohleduplnosti, ale také trpělivost a schopnost smířit se s tím, že se jedná o mimořádnou situaci, kterou je prostě nutné zvládnout a vydržet.

Vývoj událostí v tak mimořádné situaci, jakou je šíření nakažlivé nemoci, nelze předvídat. Proto je od pátku 13. 3. 2020 pravidelně svoláván krizový štáb a jeho pracovní skupina je v neustálé pohotovosti.

Šíření infekční nemoci nedokážeme zastavit, ale věřím a doufám, že díky poměrně tvrdým opatřením bude průběh epidemie v naší zemi přece jen mírnější, než je tomu v některých dalších státech v Evropě.

Sledujte, prosím, web města a oficiální profil města na Facebooku, snažíme se tam přidávat ty nejdůležitější informace pro vás. 

Děkuji vám, že k opatřením státu, která se dotýkají také života našeho města, přistupujete zodpovědně a se vší vážností. V sázce je zdraví nás všech a našich blízkých.

Víc, než kdy jindy, vám přeji  pevné zdraví!

Stanislav Blaha

Kontakty na odpovědnou osobu

Odpovědná osoba
Fotografie kontaktu

Ing. Stanislav Blaha

T: 572 525 103
E: Stanislav.Blaha@mesto-uh_cz