Burza poskytovatelů soc. služeb - červen 2014

Tato akce, jež se uskutečnila v pátek 13. června 2014, byla zaměřena na propagaci poskytovaných sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku.

V pátek 13. června 2014 se uskutečnil na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti již druhý roční celodenní akce zaměřené na propagaci poskytovaných sociálních a navazujících služeb - Burzy poskytovatelů sociálních služeb.

 

Dopolední program zpestřili svým vystoupením uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením ze Starého Města a Velehradu Vincentina. Děti z Centra svaté Sáry předvedly v rámci módní přehlídky výrobky Chráněné dílny Lidumila. Jak komunikovat s neslyšícími a praktickou ukázku znakového jazyka předvedla paní Marcela Augistinová z Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž. Na závěr vystoupil pan Jiří Kura alias Elvis Presley a roztančil Masarykovo náměstí svými písničkami.

 

Během celého dne bylo možné si vyrobit slušivý šperk z korálků či vyzkoušet výtvarnou techniku Enkaustiku a to díky pracovníkům sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště, za což jim patří velký dík! Pro nejmenší návštěníky bylo připravené malování a omalovánky.

 

Během celého dne se mohli návštěvníci Masarykova náměstí seznámit s nabídkou sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku prostřednictvím velkoplošných panelů a powerpointových prezentací ve stanu. Dále měli možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky pro sluchově a zrakově postižené nebo si zakoupit výrobek uživatelů jednotlivých zařízení a příspět tak k dalšímu rozvoji jednotlivých služeb.

 

Všem účastníkům i návštěníkům děkujeme za skvělou atmosféru, jež na náměstí celý den panovala!

esfcr


Fotogalerie: