Energetické úspory bytových domů 879-880, tř. M. Malinovského

Město pokračuje v realizaci energetických úspor bytových domů ve svém majetku.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg


Bytové domy č.p. 879  a 880 na třídě Maršála Malinovského jsou největšími bytovými domy ve městě a byly postaveny v 60. letech minulého století. Současný stav obvodového pláště je v havarijním stavu, dokonce se část pláště odloupává, kolem části domu jsou nataženy bezpečnostní zábrany, aby padající omítka neohrozila někoho na zdraví.


IMG_3314.JPG


Žádost o dotaci prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP), ve které město úspěšně splnilo podmínky a stavba tak byla podpořena k financování, má za cíl zateplení obvodového pláště vč. soklu, zateplení stropu v 1. nadzemním patře a technickém podlaží, zateplení stropu v podstřeší, výměnu části výplní otvorů v obvodovém plášti (nové prosklené hliníkové vstupní dveře), opravu hromosvodu, opravu okapového chodníku, opravu vstupního schodiště, nové klempířské prvky a další drobné související stavební práce. Celkově se jedná o 84 domácností.

Rozpočet akce je vyčíslen na 19,6 mil. Kč (cena zahrnuje i veškeré projektové a přípravné práce), dotace IROP pokryje 31,5 % z uznatelných nákladů, tj. 5,7 mil. Kč. Zhotovitelem stavby se stala TOMIreko, s.r.o. z Třebíče s nabídkovou cenou 14,9 mil. Kč. (Všechny částky jsou uvedeny vč. DPH).

Stavba začala v srpnu 2020 a dokončena by měla být v listopadu 2021.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Hubáček

T: 572 525 241
E: Pavel.Hubacek@mesto-uh_cz