Bývalá synagoga

Synagoga

Bývalá židovská synagoga byla postavena v roce 1875. Původně měla hladké průčelí s trojúhelníkovými štíty lemovanými dekorativní římsou a sedlovou střechu. V roce 1904 byla přestavěna a opatřena novorománským průčelím a doplněna kopulí. Ve čtyřicátých letech byla vypálena a po roce 1945 přestavěna na kulturní dům, později knihovnu. Kopule nebyla při této úpravě obnovena. Sakrální halový prostor byl vložením patra zrušen a budova změněna na dvoupodlažní. Při rekonstrukci po požáru v 60. letech nebyla obnovena řada detailů a architektonických článků. 

Při nejnovější opravě došlo k regeneraci původní architektury, byly odstraněny znepřehledňující vnitřní vestavby i parazitní přístavba se sociálním zařízením. V roce 2004 byla obnovena kopule, která byly zničena při požáru v roce 1944. 

Zjednodušená novorománská průčelí jsou rytmizována pilastry a sdruženými okny, které svírají nad sebou v půlkruhově zakončené šambráně kruhové okénko. Podélná průčelí mají postranní rizality završené trojúhelníkovými frontony. Štítová průčelí jsou završená půlkruhovým štítem rovněž s postranními rizality se segmentovými frontony. Synagoga byla postavena původně jako jednolodní halový objekt v patře s galerií, přístupnou symetrickými schodišti, které navazují na vstup. 

Dnes je pro potřeby knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana využito kromě dosavadních prostor také podkroví. 

Objekt byl prohlášen nemovitou kulturní památkou. 

Zobrazit na mapě

pdf.pngPanel - Synagoga, soubor typu pdf, (175,11 kB)