Částečné uzavření lávky přes řeku Moravu

2855.jpg V červnu 2019 zahájilo město Uherské Hradiště realizaci opravy povrchu lávky přes řeku Moravu. Práce si vyžádají částečné omezení pohybu osob na lávce.

Tato oprava, prováděná v rámci záruční doby stavby, zahrnuje opravu prasklin vyskytujících se kolem dilatačních spár a částečně v ploše povrchové úpravy lávky. V případě příčných dilatačních spár bude provedeno jejich překrytí EPDM páskou a vlásečnicové praskliny, vyskytující se v ploše budou odstraněny aplikací nové nátěrové vrstvy. 

Lávka přes řeku Moravu bude po celou dobu realizace opravy v provozu bez jejího uzavření.

Práce si vyžádají pouze částečné omezení, kdy v podélném směru bude vždy polovina lávky pro provoz uzavřena. Žádáme tímto veřejnost o respektování pokynů pracovníků stavby, o opatrnost při pohybu na staveništi a o strpení nezbytných omezení, která v souvislosti s touto akcí vzniknou.
Tyto práce budou probíhat do 28. 6. 2019.

lavka.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu