Čelní stranu radnice zakryje lešení

IMG_9223.JPG Vážení občané, práce na opravě střechy a na fasádě budovy radnice na Masarykově náměstí budou pokračovat stavbou lešení ze strany Masarykova náměstí.

Lešení bude postaveno v šířce 1,5 až 2m s ohledem na členitost fasády, zahájení stavby lešení bude 10. července, demontáž probehne do konce měsíce srpna. Po pravé straně od vstupu do úřadu budou do konce měsíce července zabrána dvě parkovací místa pro výtah

Hlavní vstup do budovy radnice z náměstí bude zachován a průchod pod lešením bude technicky zabezpečen. Stavba lešení bude probíhat rovněž tak, aby přístup nebyl omezen.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Zdeněk Bača

T: 572 525 271
M: 728 932 089
E: Zdenek.Baca@mesto-uh_cz