Cena města

Ocenění občanů, kteří se zasloužili o město a jeho propagaci.

Vážení spoluobčané, 

nominace na udělení ceny města je možno podávat do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Návrhy se podávají odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště. Nominovat můžete fyzické i právnické osoby za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště.  

Nominace a udělení ocenění se řídí Statutem Ceny města Uherské Hradiště, který byl schválen zastupitelstvem města dne 7. 12. 2015 (č. usnesení 115/8/ZM/2015).  

Nominace je možno podávat pouze v písemné podobě.

pdf.pngStatut Ceny města, soubor typu pdf, (90,84 kB)

Dosavadní držitelé Ceny města

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997.