Cena města Uherské Hradiště připadne choreografce a trenérovi v házené

_5MM1036.jpg Další dvě významné osobnosti města Uherské Hradiště se opět po roce dočkaly nejprestižnějšího ocenění udělovaného městem. Cenu města Uherské Hradiště udělili dne 2. září 2019 zastupitelé města choreografce Ladislavě Košíkové a dlouholetému trenérovi házené Jiřímu Zerzáňovi. Slavnostní předání cen se uskuteční v neděli 13. října ve Slováckém divadle.

Jako první v historii dostal Cenu města Uherské Hradiště sbormistr, dirigent a varhaník Karel Dýnka (za rok 1997), o kterém v loňském roce vyšla knika Petra Číhala "S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem". Zatím posledními oceněnými byli v lonském roce (za rok 2017) historička Blanka Rašticová a dramaturg Jan Maděrič. Za léta udělování Ceny města Uherské Hradiště se jejími držiteli stali umělci, sportovci i další osoby činné ve veřejném životě města, které se zasloužily o jeho rozvoj. " Z celého srdce oceněným gratuluji a jsem rád, že oběma budu moci osobně Ceny města Uherské Hradiště předat. Jsem velmi hrdý, že naše město je domovem osobností významných svými výsledky nejen doma, ale i za hranicemi České republiky," sdělil starosta města Stanislav Blaha.

Mgr. Ladislava Košíková se věnuje choreografii, režijní práci i pedagogické činnosti v oblasti tance a pohybové výchovy.  Svou pedagogickou činností a uměleckou prací se trvale významně podílí na kulturním dění ve městě. Nese značný podíl na taneční výchově dětí v regionu. 25 let (1975 - 2000) byla vedoucí dětského souboru Hradišťánek, od roku 1992 působila na ZUŠ jako vedoucí tanečního oboru. Svým přístupem k tanečnímu umění, jeho tvořivým předáváním a osobitým scénickým ztvárněním získala nejen pro tanec, ale umění obecně, mnoho svých žáků. Od r. 1992 je choreografkou, následně pak (od r. 1999) uměleckou vedoucí taneční složky souboru Hradišťan (dnes Taneční soubor Hradišťan, z.s). Tanečně hudební pásma, jež v autorské spolupráci s Jiřím Pavlicou vznikala od 90. let min. století, jsou první svého druhu, kde opouští tradiční podání folklóru a vytváří svůj způsob využití folklóru jako inspiračního zdroje. Pod jejím vedením Taneční soubor Hradišťan dosáhl profesionální úrovně a svým širokým uměleckým záběrem přesáhl hranice regionu. Svědčí o tom spolupráce na hudebně tanečních projektech s předními hudebními tělesy (např. Filharmonie B. Martinů Zlín, Pražská komorní filharmonie, Czech Ensemble Baroque, Musica Bohemica, Slovácký komorní orchestr, Slovanský komorní ansámbl, Societas Incognitorum ad.), na kterých se L. Košíková podílí režijně a choreograficky. Ze zahraniční spolupráce vyniká její práce na pořadu z děl B. Smetany a A. Dvořáka s Vídeňskými filharmoniky.  Choreograficky spolupracuje také s předními režiséry operních a činoherních scén (Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Divadlo Zlín, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Husa na provázku a další). Pro Ladislavu Košíkovou je charakteristické, že při všech svých úspěších zůstává věrná svému kraji, zůstává přívětivou kolegyní, spolupracovnicí, choreografkou, učitelkou.

Jiří Zerzáň je podle Národního házenkářského archivu nejúspěšnějším českým profesionálním trenérem v ženské házené. Trenérské úspěchy: 2. místo na mistrovství světa 1986 v Holandsku, 5. místo na olympijských hrách v roce 1988 v Soulu (vše s národním týmem žen), pětkrát získal český titul, jednou slovinský s Lublaní.  Trenérská kariéra: vedl ženské týmy, mj. Kunovice, Partizánske, TJ Gottwaldov, Belinka Olimpija Lublaň, Nitra, Zlín, Krim Lublaň, Veselí nad Moravou, Šala, Slavia Praha, Podravka Kopřivnice, juniorky Československa, A-tým Československa (1980-88), A-tým Česka (1992-94, 2000-02), v reprezentaci odtrénoval 422 zápasů, získal Cenu fair play Českého olympijského výboru 1997, je členem Síně slávy Unie profesionálních trenérů. Vzorný trenér (1991), Zasloužilý trenér (1994) a Trenér roku (2002)

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997:

1997 - Karel Dýnka (sbormistr pěveckého sboru Svatopluk)

1998 - cena neudělena

1999 - Ida Vaculková (keramička)

2000 - Zdeněk "Targus" Červinka (malíř)

2001 - Jiří Pavlica (skladatel, primáš Hradišťanu)

2002 - Ing. Ladislav Šupka (někdejší starosta města)

2003 - Miroslav Raštica (sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel)

2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše loutkového divadla Sokola), František Petlan (učitel 

           gymnázia, skautský organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.

2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a Rudolf Antonín Kubíček (malíř)

2006 - cena neudělena

2007 - Ing. Karel Žallmann  ml. (lyžování) a Zdeněk Pilát (vzdělání, sport, kultura)

2008 - PhDr. Josef Jančář, CSc. (za kulturní a společenský přínos)

2009 - Anna Konvalinková (zakladatelka Charity) a PhDr. Ludmila Tarcalová (etnografka)

2010 - nebyla podána nominace

2011 - MUDr. Igor Stancl, CSc. (jednatel a společník Stanclovy lékárny s.r.o.)

2012 - František Hamada (za celoživotní udržování a interpretaci lidových písní)

2013 - Anna Maděričová (za celoživotní udržování tradic a za práci s dětmi)

2014 - Mgr. Igor Stránský (ředitel a režisér Slováckého divadla)

2015 - Anastázie Majíčková (zakladatelka Charity, pedagožka) a Pavel Štulír (učitel hudby)

2016 - Albert Gottwald (entomolog) a Ing. František Ilík (folklorista)

2017 - PhDr. Blanka Rašticová a Mgr. art. Jan Maděrič

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz