Cena města Uherské Hradiště připadne herci, lékařce a akademickému sochaři

_5MM1036_resize.jpg Další významné osobnosti města Uherské Hradiště se opět po roce dočkaly nejprestižnějšího ocenění udělovaného městem Uherské Hradiště. Cenu města Uherské Hradiště udělili zastupitelé dne 7. září 2020 herci Vladimíru Doskočilovi, lékařce Evě Dokoupilové a akademickému sochaři Jindřichu Martinákovi.

Cena města Uherské Hradiště je udělována od roku 1997, kdy se jejím prvním držitelem stal sbormistr a dirigent Karel Dýnka. Vloni Cenu města Uherské Hradiště převzali choreografka Ladislava Košíková a dlouholetý trenér házené Jiří Zerzáň.

"Všem oceněným z celého srdce gratuluji. Těší mě, že letos byly nominovány osobnosti z nejrůznějších oborů lidské činnosti, přičemž všichni tři ocenění dělají městu Uherské Hradiště velmi dobré jméno. Těším se, až jim Cenu města Uherské Hradiště budu moci osobně předat na slavnostním večeru 15. října," poznamenal starosta města Stanislav Blaha

 


IMG_8841.JPG


foto: historické podoby Ceny města Uherské Hradiště 
Vladimír Doskočil, rodák z Uherského Hradiště, zasvětil většinu svého života divadlu, ve Slováckém divadle působí od roku 1991. Za svůj profesní život ztvárnil desítky různorodých postav. Je držitelem cen Slovácký Oskar, Největší z pierotů a Ceny Grand festivalu smíchu. Mimo divadla spolupracoval také s rozhlasem a svým charakteristickým hlasem doprovodil řadu pořadů i dokumentů, účinkoval v televizních seriálech i filmech.  Na elektronické nosiče nahrál desítky hodin pověstí a vyprávění ze svého rodného kraje, básně i povídky. Vladimír Doskočil má velmi vřelý vztah k Uherskému Hradišti a celému regionu Slovácka.  

MUDr. Eva Dokoupilová je statutárním zástupcem nestátního zdravotnického zařízení MEDICAL PLUS, s.r.o. Celý život se věnuje léčbě v oboru revmatologie. MUDr. Eva Dokoupilová byla promována lékařkou v roce 1989 na UJEP Brno. Krátce po atestaci z revmatologie se začala věnovat problematice biologické léčby u těžce nemocných revmatiků. Téma biologické léčby a výzkum nových léčiv v této oblasti jsou i předmětem její bohaté přednáškové, publikační a výukové činnosti. MUDr. Eva Dokoupilová založila v roce 2003 privátní praxi – revmatologickou a osteologickou ambulanci Medical Plus. Kromě klasických vyšetření v oblasti revmatologie a osteologie poskytuje i služby centra biologické léčby, provádí vyšetření osteoporózy (odvápnění kostí) kostním denzitometrem a provádí také vyšetření myoskeletálního aparátu ultrazvukem. Zdravotní péče, která je ze strany MEDICAL PLUS, s.r.o. poskytována občanům Uherského Hradiště i občanům z blízkého okolí, prakticky všech věkových kategorií má ucelený charakter. Základní myšlenkou je moderní medicína podložená jak celoživotní lékařskou odbornou zkušeností, tak aktuálními poznatky moderní revmatologie a osteologie. MUDr. Eva Dokoupilová se v roce 2015 a v roce 2017 stala osobností zlínského kraje, v roce 2017 získala hlavní cenu v Ocenění českých podnikatelek.

 Ak. sochař Jindřich Martinák, rodák z Uherského Hradiště, se věnuje restaurování uměleckých sochařských děl z kamene, štuku, umělého mramoru a kovu. V letech 1972-1975 vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště (obor reprodukční sochařství), v roce 1981 absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér Prof. M. Axmana).  Jen pro město Uherské Hradiště realizoval značné množství restaurátorských prací.  Zhostil se obnovy barokního interiéru slavnostního sálu refektáře se štukovou výzdobou ve Františkánském klášteře, kamenných prvků Hotelu Slunce, barokního sloupu se sochou sv. Floriána, sochařské výzdoby kaple Sv. Šebestiána, sousoší Sv. Františka Xaverského a kamenných pískovcových portálů na kostele. Pracoval rovněž na obnově Mariánského sloupu (kulturní památka) či na obnově litinové kašny s pítkem na Zelném trhu v roce 2018. Spolupracoval na výtvarném návrhu památníku I. A II. Světové války na hřbitově v Mařaticích. Realizoval restaurování kamenných prvků na bývalé Jezuitské koleji, ZŠ UNESCO a budově radnice, restauroval kašnu na Mariánském náměstí či litinový kříž před kaplí na hřbitově v Mařaticích a spolupracoval také na obnově několika městských domů na Masarykově, Palackého a Mariánském náměstí.