Cena města Uherské Hradiště zná své nové nositele

_5MM1036_resize.jpg Zastupitelstvo města Uherské Hradiště opět po roce rozhodovalo dne 5. září o udělení Ceny města Uherské Hradiště. Nejprestižnější ocenění města letos převezmou folkloristka Štěpánka Tománková a zkušební pilot Stanislav Sklenář.

Štěpánka Tománková veškeré své úsilí a volný čas věnovala a i nadále věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti folklóru. Folklor Štěpánce Tománkové učaroval nejprve jako tanečnici Folklorního souboru Hradišťan. Později se stala vedoucí souboru a nakonec předsedkyní spolku Hradišťánek, kde aktivně působí více jak padesát let. Pro soubor pracuje obětavě, nezištně a vytrvale, na úkor svého volného času. Svým přístupem dává vzor nejmladší generaci. Jejím vedením prošly tisíce dětí, u kterých se vždy snažila probouzet upřímný a vřelý vztah k tradicím a rodnému kraji. Neúnavně pomáhá udržovat lidové tradice a zvyky a snaží se uchovat odkaz osobnosti a legendy, zakladatele Hradišťanu Jaroslava Václava Staňka. Předsedkyní občanského sdružení Hradišťánek se stala v roce 2000. Až do odchodu do penze profesně působila jako učitelka základních školách na Uherskohradišťsku.


044.JPG


Stanislav Sklenář zasvětil celý svůj život letectví. Je rodákem z Mistřic, avšak celý svůj život žije v Uherském Hradišti, odkud létal do celého světa. Postupně a systematicky se věnoval přípravě na své náročné povolání, když v roce 1976 dosáhl profesního vrcholu, kdy mu bylo umožněno vykonávat povolání zkušebního pilota v národním podniku LET Kunovice, nyní společnost Aircraft Industries, a.s. Společně se svými kolegy - zkušebními piloty, testoval bezpečnost a spolehlivost Letounu L 410. Na svém kontě má úctyhodných 280 záletů nový letadel L 410, jako velitel zalétal 15 prototypů úplně nových letadel. Aktivně se podílel také na školení a přezkušování nových a stávajících pilotů. Dnes vykonává činnost leteckého instruktora a examinátora pro Úřad civilního letectví. Stanislav Sklenář byl nejdéle sloužícím profesionálním zkušebním pilotem v ČR. Jako zkušební pilot nalétal více jak 24.300 letových hodin na letounech a 3000 hodin na kluzácích. Za své zásluhy byl oceněn a v roce 2018 zařazen mezi 100 leteckých osobností století, dále byl v roce 2019 oceněn podvýborem pro letectví a vesmírný program PSP ČR „Za celoživotní přínos letectví".


Stanislav Sklenář.jpg


„Oba ocenění jsou, každý ve svém oboru, velkými osobnostmi a jako takoví si Cenu města Uherské Hradiště určitě zaslouží.  Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště směřujeme podobně jako každý rok k 15. říjnu, protože k tomuto datu se váže nejstarší písemná zmínka o městě. Oceněným z celého srdce gratuluji a jsem velmi rád, že takové osobnosti ve městě máme,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Cena města Uherské Hradiště je udělována (zpětně za předchozí rok) od roku 1997, kdy se jejím prvním držitelem stal sbormistr a dirigent Karel Dýnka. Vloni byla Cena města Uherské Hradiště udělena Uherskohradišťské nemocnici a.s. (za rok 2020). Po dětském folklorním souboru Hradišťánek, který byl oceněn spolu se dvěma osobnostmi v roce 2004, byla Uherskohradišťská nemocnice historicky teprve druhou organizací (právnickou osobou), které byla cena udělena.

Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště za rok 2021 Štěpánce Tománkové a Stanislavu Sklenářovi se uskuteční 15. října 2022 ve Slováckém divadle.

Dosavadní držitelé Ceny města Uherské Hradiště 

(pozn. texty o oceněných s využitím nominačních materiálů)

foto: město Uherské Hradiště, Aircraft Industries a.s.

-JP-