Cena Stavba roku za rok 2016 předána

IMG_7976.JPG Ředitel Parku Rochus, o.p.s, Jan Blahušek, převzal dne 9. listopadu z rukou starosty města Stanislav Blahy čestné ocenění Stavba roku 2016. Prestižní titul obdržel soubor staveb – Konverze vojenského cvičiště Rochus, jehož poslední část byla zkolaudována v loňském roce.

Přivedením potřebné dopravní a technické infrastruktury a založením muzea v přírodě se stavebně správním dvorem bylo završeno dlouhodobé úsilí města o revitalizaci bývalého vojenského prostoru. Proměna vojenského prostoru na civilní využití započala obnovou kaple sv. Rocha v roce 2008. Následovala řadu menších, ale významných revitalizačních projektů a investic do obnovy, péče a údržby krajiny v těsně přiléhajícím prostředí evropsky významné lokality přírody Natura 2000. Město tím ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Park Rochus zpřístupnilo pro své obyvatele rozsáhlou příměstskou rekreační oblast s expozicí lidového stavitelství na Uherskohradišťsku. Otevřel se tak nový a unikátní prostor k vycházkám, trávení volného času a také k poznání nejen pro obyvatele blízkých sídlišť v Jarošově i Mařaticích. Vzniklo také nové, turisticky přitažlivé místo pro návštěvníky města.

 

Soubor staveb tvoří tři relativně samostatné stavební celky:

- Zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus

- Stavební příprava pro přírodní amfiteátr Parku Rochus

- Expozice lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus

Investorem staveb bylo město Uherské Hradiště a společnost Park Rochus o.p.s.. Celkové investiční náklady činily 55 mil. Kč.

Dům roku / Stavba roku je čestným oceněním kvality architektonického nebo stavebního díla, které splňuje podmínky definované ve schválených Pravidlech pro udělování čestného ocenění města Uherské Hradiště Dům roku. Pokud má stavba jiný charakter než „dům“ lze ji do hodnocení zahrnout jako STAVBA ROKU. Taková Stavba je nejen mimořádným stavebním dílem, ale je pro město výjimečných stavebním počinem.

 

Čestné ocenění města Dům nebo Stavba roku je jedním z nejstarších a nejdéle udělovaných ocenění města v jeho novodobé historii. Město Uherské Hradiště  tento titul uděluje od roku 1992, jedná se tedy o 25 ročník této soutěže. Za dobu svého trvání již byl titul Dům roku přiznán 21 objektům a titul Stavba roku 6 stavebním počinům. Bronzová tabulka od akademického sochaře Jiřího Habarty tedy zdobí celkem 27 objektů a staveb.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz