2007 - Hana Špalková

Hana Špalková Košíkářka z Huštěnovic

Hana Špalková (roz. Handlířová) se narodila 12.7.1962 v Uherském Hradišti v dělnické rodině. Rodiče pracovali u ČSD. Má jednu sestru, která se rovněž věnuje tradičním rukodělným činnostem - vyučila se v oboru vyšívačka - ve Strážnici. Z dětství se jí vybavují vzpomínky na prázdniny v Buchlovicích, kam jezdila ráda hlavně díky možnosti učit se novým dovednostem, k nimž patřila mimo jiné práce s proutím. Ovlivnil ji mistr košíkář František Daňhel, a to nejen jemu vlastní precizností, zručností, ale i pěkným přístupem k lidem.

 

V letech 1978-1981 se vyučila v oboru uměleckého zpracování přírodních pletiv - košíkářka pod hlavičkou Ústředí lidové umělecké výroby v Praze. V roce 1982 se provdala za Jaroslava Špalka, který pochází z Buchlovic a pracuje jako tesař, takže i on má blízko k tradičním řemeslům. V letech 1984 a 1987 se jí narodili dcera Andrea a syn Ondřej.

 

Praxi získávala u košíkářského mistra Františka Daňhela v Buchlovicích. V ÚLUVu pracovala do roku 1991, kdy se v souvislosti s existenčními problémy družstva osamostatnila. V roce 1992 byla zaměstnána ve Výzkumném ústavu Lesnictví a myslivosti, kde se zabývala pěstováním různých druhů vrb, což jí rozšířilo okruh znalostí, souvisejících s jejím profesním zaměřením - v košíkářství. V letech 1999-2001 pracovala v Oblastní charitě v Uherském Hradišti jako košíkářka. Od té doby je osobu samostatně činnou a živnost provozuje podomácky v rodinném domku v Huštěnovicích.

 

Její sortiment z tradiční technologie. Pracuje se zeleným vrbovým proutím, které si sama pěstuje na vlastním nebo pronajatém poli, další přírodní materiály – pedig, červené proutí nebo šén nakupuje v našem hlavním košíkářském centru v v Morkovicích. Vzhledem k tomu, že práce vyžaduje spoustu času, je do výrobního procesu zapojena celá rodina, která vypomáhá s loupáním zeleného proutí celoročně. Hana Špalková tvoří různé košíkářské zboží, věnuje se oplétání ošatek, tácků, podnosů, demižonů, vyrábí hospodářské koše a košíky. Výjimku netvoří ani nábytek všeho druhu. Její práce je precizní a nasvědčuje tomu, že autorka vnáší do své práce nejen získané vědomosti a zkušenosti, preciznost a rutinu, ale přichází i s novými prvky při kladení prutů, jež v celkové kompozici vytvářejí osobité pro ni typické motivy.

 

Hanu Špalkovou, jejího manžela Jaroslava (13.12.1959), syna Ondřeje (13.2.1987) i dceru Andreu (24.10.1984) můžeme vidět nejen na prezentacích tradiční rukodělné činnosti v rámci jarních a zimních předváděcích iniciativ Slováckého muzea, po vzoru hradišťského muzea, které spustilo impuls předvádění rukodělných činností už v polovině osmdesátých let 20. století, je zvána do muzeí nejen našeho kraje, ale po celé ČR. Je stálým účastníkem všech jarmarků pořádaných městem Uherské Hradištěm, je pravidelným aktivním řemeslníkem ve skanzenech, školách po celé republice, je zvána i do zahraničí. Hana Špalková zasvětila do profese košíkáře a předává své zkušenosti vedle již výše zmíněných také dalšímu příbuzenstvu, u nichž vysokou úroveň práce s proutím dosáhly její maminka Bohumila Bičanová (13.12.1945) a teta Zdenka Tomiová (1956), které rovněž prezentují toto řemeslo na veřejnosti.

 

Hana Špalková je pět let členkou sdružení lidových řemeslníků a výrobců (FOLK ART PRODUCTION), s jejímiž řemeslníky se pravidelně účastní jarmarků v celé republice. Zde působí rovněž jako členka rady. Své řemeslo a zručnost předvádí obvykle ve vlastním stylovém stánku a odpovídajících dobových kostýmech. Od roku 2005 je členem rady Spolku moravské dědictví v Uherském Hradišti.

 

Košíkářství a práce s proutím, pedigem či šénem patří stále k oblíbeným a vyhledávaným řemeslům při nejrůznějších příležitostech – ve skanzenech, muzeích, školách, festivalech, slavnostech, koštech vína i slivovice. Hana Špalková je neúnavným účastníkem všech iniciativ, kde své výrobky předvádí, prodává, zasvěcuje do technologických postupů a nabízí možnost vyzkoušet si, jak se předmět z proutí vyrábí. Její sortiment se stal každodenní potřebou našich domácností, ale rozšiřuje i muzejní sbírky.

Vypracovala PhDr. Romana Habartová, etnografka Slováckého muzea v Uherském Hradišti

 

pdf.png2007 Hana Špalková, soubor typu pdf, (2,83 MB)

Paní Špalková převzala ocenění od místostarosty Květoslava Tichavského 14. června 2007 Paní Špalková převzala ocenění od místostarosty Květoslava Tichavského 14. června 2007