2009 - Marie Sobková

Marie Sobková

Marie Sobková, rozená Petrová (narozena 8. 5.1949, Tvarožná Lhota)

Vyučila se ve Škole uměleckých řemesel v oboru umělecká keramička pro Lidovou tvorbu v Uh. Brodě, pracoviště Strážnice, kde byla žačkou slavného keramika, sběratele a badatele, mistra Heřmana Lansfelda. Od roku 1964 se věnovala točení a malování tupeské keramiky v dílnách v Tupesích, v provozovně Tupeská keramika, kde získala také certifikát „Mistr lidové umělecké výroby“. V roce 1975 odešla studovat gymnázium a pedagogické minimum na Pedagogickou fakultu do Brna, aby mohla své znalosti a zkušenosti předávat dětem a studentům. Jednu z prvních autorských výstav realizovala na Kypru, kde v roce 1981 působila a kde zjistila, že smyslem její práce je předávat zkušenosti v oblasti keramiky mladším. V roce 1977 začíná pracovat jako pedagog v Domě dětí v Hluku v sochařsko-keramických kroužcích a v oddělení estetiky, kde se věnuje tvořivé činnosti a vzdělávání mladých lidí od předškolního věku po studenty oboru uměleckých keramik. Její osobní tvorba zaznamenala proměny od tradiční majoliky, přes užitnou keramiku k figurální tvorbě.

 

Vychovala pro obor keramik více než třicet studentů, z nichž někteří pokračují na středních a vysokých umělecky zaměřených školách u nás i v zahraničí nebo se jiýž uplatňují jako vynikající keramici - např. Jana Hastíková, Jiří Světinský, Martina Ančíková, Lenka Míšková, Ivo Nimrichter, Ivana Směšná a řada dalších. Její práci lze sledovat v dílnách Domu dětí v Hluku.

 

Náplní jejího života je vlastně každodenní práce s dětmi, mezi nimiž vyhledává talenty a systematickou prací s nimi přispívá k rozvoji uměleckého cítění mladých tvůrců. Pravidelně se s nimi účastní řady přehlídek a soutěží, kde získávají významná ocenění a zvoditelňují náíš region. Všechny úspěchy s dětmi jsou podloženy cílevědomou tvůrčí prací. Se studenty se M. Sobková účastní mezinárodních projektů České národní agentury „Mládež pro Evropu“. Už v roce 1997 byla při výběrové akci ve Švédsku garantem při uzavření dohody o výměně mládeže mezi Finskem a Norskem.

 

Pod jejím vedením se děti zabývají převážně figurální tvorbou, tedy i lidové plastiky v majolice s výpalem do 1000 °C. Oblíbenými náměty jsou betlémy, které putují po výstavách v celé republice. Vedle figurativních plastik zde vznikají i reliefní díla a mnohostranná škála plastických děl. Základní okruh tvorby představují roční a obyčejové cykly (předně jaro, léto, podzim, Velikonoce, Vánoce, dny Země). Prostory dílen v Hluku a práce Marie Sobkové jsou pro veřejnost přístupné.

 

Marie Sobková realizuje veškerou činnost se zahraničními partnery formou workshopů, které se zabývají keramikou a výtvarnou činností. Celoživotně se věnuje vzdělávání dětí a mládeže, ale systematicky pracuje na sebevzdělávání v rámci profese „školení keramiků“, s využitím nových technik a možností práce s hlínou, např. raku, sgrafito, japonské inspirace, keltská keramika, keramika a drát. Díky svému intenzivnímu zájmu o keramiku zcela porozuměla jejím tvárným možnostem a našla v ní osobité vyjádření.

 

Své dovednosti a zkušenosti léta předává na specializovaných seminářích i učitelům a rodičům dětí. Pořádá nespočet výstav, besed, předvádění keramické tvorby u nás i v zahraničí Účastní se jarmarků u v regionu na různých místech České republice, ale také v zahraničí - v Rakousku, Itálii a ve Francii.

 

Přes třicet let je iniciátorkou a realizátorkou prázdninových soustředění dětí, která jsou zhodnocením práce a vyvrcholením činnosti během roku. Děti i mládež zde mají mnohem větší prostor a čas pro realizace svých výtvarných děl. Jsou to projekty, které lze uskutečnit jen v symbióze s krajinou. Přírodní palení keramiky v kochu, pravěká keramika s drátováním atd.

 

Se svými žáky tradičně vychází vstříc městu Hluk, Uherskému Hradišti a dalším místům, pro které na objednávku realizují keramické dárky a drobné reprezentativní předměty pro potřeby města, pro folklorní slavnosti, festivaly a dobročinné účely.

 

Přestože se dnes M. Sobková nevěnuje zhotovování tradiční majoliky, působí na další generace nových keramiků, kterým předává zkušenosti v oboru. Na základě výše uvedených faktů doporučuje zařadit keramičku Marii Sobkovou mezi kandidáty na udělení ceny města Uherské Hradiště.

 

PhDr. Romana Habartová, etnografka Slováckého muzea v Uherském Hradišti