2011 - Jaroslav Procházka

Jaroslav Procházka

Jaroslav Procházka (16.11.1928), bývalý výtvarník ÚLUV v Uherském Hradišti.

 

Jaroslav Procházka zasvětil celý svůj život práci se dřevem. Jako dlouholetý výtvarník Ústředí lidové umělecké výroby působil v jeho oblastním závodě v Uherském Hradišti. Už při studiu Vyšší školy uměleckého průmyslu v Brně se zaměřením na prostorové výtvarnictví, jej zajímala práce starých mistrů a jejich technologické postupy, o funkci jejich výrobků, materiál i design.

 

Jeho zájem o tuto tvorbu s cílem o další zdokonalování a precizování předmětů s uplatňováním estetických požadavků doby jej v roce 1956 přivedla do ÚLUV, kde po celý život uplatňoval své znalosti z řady oborů tradiční umělecké výroby, tvůrčí potenciál.

 

Při tvorbě interiéru nezůstal jen u nábytku. Dotvářel a dolaďoval jej předměty doplňkového charakteru, např. dřevěné soustružené misky a mísy, dózy, osvětlovací tělesa, modrotiskové prostírání, keramika.

 

Všechny jeho návrhy představovaly dokonalé skloubení technik starých lidových mistrů s osobitým a čistým pojetím moderního designu. Autorovo citlivé využívání a kombinování různých technik – dlabání, řezbování a vybíjení – přispělo k vysoce estetickému vzhledu a atraktivnosti výrobků, expedovaných dílnami ÚLUV.

 

Zpracovala PhDr. Romana Habartová, etnoložka Slováckého muzea v Uherském Hradišti v lednu 2011.