2012 - František Daňhel

František Daňhel

František Daňhel se narodil v Buchlovicích 4. března 1929. Jako malý, sotva roční chlapec, onemocněl obrnou. Nemoc mu neumožňovala žít naplno a od dětství mu „svazovala“ ruce ve výběru zálib, zájmů i kamarádů. V sedmi letech, tedy ve 2. třídě, odešel do Ústavu pro tělesně postižené v Brně, kde pokračoval v základním vzdělávání. Součástí internátu, ve kterém bydlel, byly také dílny.


Františka Daňhela zpočátku košíkářství nelákalo a ani nebavilo, ale vzhledem ke své nemoci si moc nemohl vybírat. Lákaly jej jiné obory, ale ty v jeho případě nepřicházely v úvahu. Jeho vztah ke košíkářskému řemeslu se začal utvářet kolem roku 1944, kdy se vzdělával v bývalém Zemském ústavu pro tělesně vadné v Brně.


Když se z ústavu vrátil do Buchlovic, začal si v rodinném domku pod hradem Buchlovem postupně budovat svoji košíkářskou dílnu a své jméno. Začínal jako každý jiný košíkář – pletením košíků na brambory, ovoce, houby. Při této práci získal potřebnou praxi a stále si uvědomoval, že při každé další zakázce si s něčím neví rady a musí se stále vzdělávat.


Vzpomíná: „Dřív byl ještě o naše výrobky opravdu velký zájem. Košíkářství přitom patří k vůbec nejstarším řemeslům, jaké lidstvo zná, a to dokonce ještě dříve než keramiku. V minulosti přitom existovalo množství zručných košíkářů, o jejichž práci byl obrovský zájem. Už třeba proto, že výrobky z proutí byly potřeba ke každodennímu životu. Velmi jsme také dbali o to, aby se dodržovaly staré lidové postupy, které jsme také učili další generace. A kromě toho hodně lidí chtělo například klasické koše, protože měli hospodářství a bez košů se neobešli.“


Do dílny v Buchlovicích za ním jezdily stovky zákazníků, jeho schopnosti a umění byly vyhlášené. Vedle klasických hospodářských košíkářských výrobků se věnoval jemnému pletení složitých výrobků. O jeho schopnostech svědčilo i to, že pracoval v Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde získal titul Mistr lidové umělecké výroby. V ÚLUVu se také věnoval desítkám košíkářských učňů. Pokud se dnes poohlédneme po Uherskohradišťsku, všichni, kdo dnes pracují jako živnostníci v oboru košíkář, pocházejí ze „školy“ Františka Daňhela. Každý z jeho dřívějších učňů vysloví obdiv a úctu, nejen k jeho práci. Všichni byli osobností F. Daňhela zasaženi a nevyjadřují se o něm jinak než jako o "panu mistrovi". K jeho učňům patří i již oceněná Hana Špalková, kterou ovlivnil nejen jemu vlastní precizností, zručností, nápaditostí, ale i obdivuhodným přístupem k lidem.
 

František Daňhel se košíkářství věnoval téměř 60 let a zasloužený odpočinek prožil v penzioně v Buchlovicích.

 

Pan Daňhel zemřel 20. dubna 2013.

 

Zpracovala PhDr. Romana Habartová, leden 2012