2015 - Taťána Malinová

Taťána Malinová Drobné zvykoslovné předměty - výroba slámových kraslic

Taťána Malinová se narodila v roce 1947 v Uherském Hradišti. S technikou zdobení kraslic slámou se však seznámila až v roce 1992 prostřednictvím její tehdejší spolupracovnice Ireny Bláhové.


Nejprve se naučila základům zpracování slámy, její přípravy pro aplikaci na kraslici a také postupem jejich barvení. Při zdobení prvních kraslic vytvářela pouze jednoduché vzory, u kterých si zdokonalovala techniku polepování slámou. Zpočátku využívala jako inspiraci obrázky velikonočních vajíček z různých časopisů a pohlednic. Postupně se začala soustřeďovat na vlastní tvůrčí práci a vytvářet a zdokonalovat nové vzory kraslic. Pomocí nastříhaných kousků slámy ve tvaru čtverečků, obdélníčků, trojúhelníčků, kosočtverečků, pásků a dalších obrazců vytvářela složitější vzory. Jejím mottem je, že kraslice musí vypadat tak dobře, aby potěšila nejenom autorku samotnou, ale především všechny ostatní kolem. Kraslice zdobila nejprve v předvelikonočním období pro vlastní potřebu, blízké rodinné příslušníky, příbuzné a své známé. Po deseti letech praxe zdobení kraslic slámou se rozhodla přihlásit na odborný kurz, který úspěšně absolvovala v Centru péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti v letech 2004–2005.


V současné době Taťána Malinová vyrábí na padesát různých vzorů kraslic zdobených slámou. Pro přehlednost každý vzor pojmenovala, a tak si vytvořila malý katalog. Vyrábí kraslice různých velikostí, používá vejce od slepic, holubů, hus až po velká pštrosí.


Taťána Malinová je pravidelně zvána do Slováckého muzea v Uherském Hradišti na každoroční předváděcí rukodělné programy pro návštěvníky z řad školní mládeže a široké veřejnosti. Účastní se předvelikonočních a velikonočních předváděcích akcí v Uherském Hradišti i okolí. V roce 2008 získala na výstavě EX OVO v Ostrožské Nové Vsi ocenění Zvláštní cena za techniku výroby kraslic zdobených slámou a její kraslice získaly také známku Tradiční výrobek Slovácka. Zdobení kraslic se stalo jejím velkým koníčkem, u kterého celoročně tráví většinu volného času a dělá tak radost nejen sobě, celé rodině, ale i svým známým na Moravě a v Čechách, nebo také v Polsku, Německu, a USA. Výrobu kraslic nejprve převzala její dcera Martina, v současnosti ve výuce pokračuje u své devítileté vnučky Adriany, která má všechny předpoklady stát se pokračovatelkou techniky zdobení kraslic slámou po své babičce.

  

Mgr. Gabriela Směřičková, Slovácké muzeum

 

pdf.png2015 Taťána Malinová, soubor typu pdf, (375,48 kB)