Ceník za parkování v Uherském Hradišti přinese od ledna změny

IMG_5575.JPG Od nového roku 2020 se změní některé parametry parkování v Uherském Hradišti. Bude upraveno zvýhodněné parkování za první půl hodinu, dojde ke změně u předplacených karet na záchytných parkovištích a sjednotí se pravidla pro rezidentní parkovací karty ve III. a IV. zóně. Benefit je připraven pro majitele elektromobilů. Radnice tím reaguje zejména na podněty od občanů k současnému nastavení regulace statické dopravy, od kterého se odvíjí také chování řidičů. Upravený ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vejde v platnost od 1. ledna 2020.

První z úprav reaguje na zneužívání sazby pro krátkodobé stání ve středu města, kdy řidiči během dne několikrát opakovaně v půlhodinových intervalech hradí korunový poplatek a přitom po dobu několika hodin blokují parkovací místo v centru, které je z důvodu zajištění dopravní obslužnosti určeno prioritně pro krátkodobé parkování. Nově bude možné zvýhodněnou sazbu 1 Kč za prvních 30 min. stání uplatnit pouze v I. parkovací zóně, tedy v samotném historickém jádru města. Ta se navíc ještě rozšíří o ulice Hradební a Františkánská. „Historické centrum města by nemělo fungovat jako parkoviště pro celodenní stání, ale naopak naší snahou bylo a je umožnit lidem, aby sem přijeli, vyřídili si nutné záležitosti například na poště či úřadech a zase uvolnili místo pro další. Tyto řidiče jsme chtěli zvýhodnit korunovou sazbou za 30 minut parkování. Bohužel se množí stížnosti na zneužívání nastavené zvýhodněné sazby při dlouhodobém stání vozidel v centru. Na to doplácejí poctiví řidiči, kteří si opravdu v centru potřebují jen něco vyřídit. Věřím, že tímto krokem, který umožní i důslednější kontrolu respektování zvýhodněné sazby za první půlhodinu parkování, dokážeme právě pro takové řidiče uvolnit parkovací kapacity,“ říká starosta Stanislav Blaha.

Další změna v ceníku řeší problematiku obsazenosti záchytných parkovišť se závorovým systémem ve III. parkovací zóně. „V tomto případě reagujeme na mnohé podněty od občanů. Často se totiž stávalo, že parkoviště hlásilo plnou obsazenost, přestože na něm byla volná kapacita. Šlo o místa řidičů, kteří si zakoupili parkovací kartu, ale z různých důvodů je neobsadili. Parkovací místa tak byla blokována i několik dní. Úpravou tedy dojde ke sjednocení pravidel, kdy stejně jako u ostatních předplacených karet mimo závorový systém nebude ani karta k závorovému systému spojena s rezervací parkovacího místa. Věřím, že tak řidiči lépe zváží potřebu předplacené parkovací karty, která se jim při pravidelném celodenním parkování na záchytném parkovišti stále vyplatí,“ objasnil místostarosta Jaroslav Zatloukal. Nově se tedy uvolní aktuálně nevyužité kapacity pro ostatní řidiče bez předplacených karet. S tímto krokem zároveň dojde ke zvýšení ceny abonentní parkovací karty ve III. parkovací zóně ze stávajících 4 000 Kč/rok na 5 000 Kč/rok, úměrně čemuž se navyšuje i cena čtvrtletní karty na 1 250 korun. 

Nový ceník přinese také sjednocení ceny rezidentní parkovací karty ve III. a IV. (rezidentní) zóně. Občané s trvalým pobytem v těchto zónách, kteří vlastní vozidlo, tak budou mít nárok na parkovací kartu v místě svého bydliště pouze za manipulační poplatek ve výši 100 Kč. I přes tuto zvýhodněnou sazbu je však nutné reagovat na rostoucí počet parkovaných vozidel u bytových domů. V zóně rezidentního stání bude stále občanům města umožněno požádat si o parkovací kartu pro více vozidel, ale sazba za kartu pro druhé a každé další vozidlo jednoho vlastníka se zvýší z 200 Kč na 500 Kč/vozidlo/rok. 

V nové úpravě je řešeno také bezplatné parkování elektromobilů na všech zpoplatněných parkovištích mimo parkoviště se závorovým parkovacím systémem.

„Řidiči elektromobilů od 1. ledna 2020 v Uherském Hradišti ušetří. Bude jim umožněno zaparkovat po celém městě bezplatně s výjimkou parkoviště se závorovým parkovacím systémem, kde to technicky nelze za přiměřených nákladů ošetřit. Současně jednáme o vzniku dobíjecích stanic hned na několika místech v centru města,“ uzavírá plánované změny v parkování místostarosta Jaroslav Zatloukal.

pdf.png Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti platný od 1. 1. 2020, soubor typu pdf, (543,67 kB)

pdf.png Mapa zón zpoplatnění, soubor typu pdf, (354,89 kB)

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz