Central MeetBike

Nový projekt na podporu cyklodopravy v Uherském Hradišti s názvem Central MeetBike.

Co to znamená?

Je to název nadnárodního projektu zaměřeného na podporu cyklodopravy, do kterého je zapojeno (mimo jiná středoevropská města) i město Uherské Hradiště.

Také Vás nebaví čas strávený v dopravních zácpách a neustále se zvyšující počet aut ve městě?

Jeďte na kole!  

Právě projekt Central MeetBike (CMB) je tady k tomu, aby povzbudil lidi k jízdě na kole na malé vzdálenosti a k zapojení cyklistů do veřejné dopravy ve městě. To může přispět ke zlepšení dopravní situace s pozitivním dopadem na životní prostředí. 

Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro cyklodopravu ve vybraných městech střední Evropy. Českou republiku v uvedeném projektu zastupují dvě města – Pardubice a naše město Uherské Hradiště. Cyklodoprava může být velmi efektivní způsob dopravy nyní i v budoucnosti, pokud pro ni budou vytvořeny dobré podmínky. Ty by měl zajistit právě projekt CMB, jehož realizace spočívá nejen v propagaci cyklodopravy a výměně zkušeností mezi zeměmii střední Evropy, ale hlavně ve vytvoření analýz, strategií rozvoje cyklodopravy a realizaci pilotního projektu na podporu cyklodopravy v každém městě zapojeném do projektu.


Co v rámci Central MeetBike v Uherském Hradišti proběhlo a co se chystá? 

 • Byla zpracována Aktualizace generelu cyklistické dopravy v Uherském Hradišti
 • Proběhl průzkum cyklistické dopravy
 • Proběhl průzkum dopravního chování
 • Každoročně jsou pořádány kampaně s propagací cyklodopravy:
  • Den bez úrazu – akce zaměřená na bezpečnou jízdu na kole, prevence úrazů, ošetření úrazů, apod.
  • Evropský týden mobility 16. 9. - 22. 9. (Evropský den bez aut 22.9.) - kampaň pro školy a veřejnost se zaměřením na přínosy cyklodopravy a bezpečnost
  • Do školy na kole – odměňování žáků a studentů, kteří jezdí do školy na kole
  • Do práce na kole - soutěž týmů z různých firem a institucí, jež jezdí pravidelně do práce na kole 

 

Operační program Central Europe, který je spolufinancován ERDF


Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím operačního programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF.