Ceny města

Cena města

Ocenění občanů, kteří se zasloužili o město a jeho propagaci.

 

Cena Vladimíra Boučka

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště rozhodlo svým usnesením ze dne 18. dubna 2005 udělovat Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu.

 

Dům roku

ZUŠ 2018 Město Uherské Hradiště každým rokem uděluje některému z architektonických děl nebo počinů čestné cenění Dům roku nebo Stavba roku. Stavby, které by mohly být na čestné ocenění nominovány za rok 2019, uherskohradišťská radnice právě hledá.