Ceny města Uherské Hradiště za loňský rok byly slavnostně předány

_5MM8075_resize.jpg Folkloristka Štěpánka Tománková a zkušební pilot Stanislav Sklenář si v sobotu 15. října ve Slováckém divadle převzali nejprestižnější ocenění udělované městem Uherské Hradiště – Cenu města Uherské Hradiště.

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště. Uděluje se zpětně za předchozí rok. Její slavnostní předání se vždy koná v polovině měsíce října, protože k datu 15. 10. se váže nejstarší písemná zmínka o městě (vydání zakládací listiny pro město Hradiště českým králem Přemyslem Otakarem II, 1257).

V programu slavnostního podvečera vystoupil Jiří Pospíchal se svou muzikou, Cimbálová muzika Základní umělecké školy Uherské Hradiště a ženský sbor Rezeda.

V letošním roce si město připomíná 765. výročí od svého založení a také proto byl součástí programu slavnostního večera také křest nové knihy Toulky městem Uherské Hradiště. Jde o podrobně zpracovaný dějinný vývoj na území historického jádra města Uherské Hradiště, který do knižní podoby převedla archivářka a historička PhDr. Jaromíra Čoupková.

Cenou města Uherské Hradiště bylo v její historii oceněno již celkem 33 osobností, 1 umělecký soubor (DFS Hradišťánek) a 1 právnická osoba (Uherskohradišťská nemocnice a.s.).

Štěpánka Tománková veškeré své úsilí a volný čas věnovala a i nadále věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti folklóru. Folklor Štěpánce Tománkové učaroval nejprve jako tanečnici Folklorního souboru Hradišťan. Později se stala vedoucí souboru a nakonec předsedkyní spolku Hradišťánek, kde aktivně působí více jak padesát let. Pro soubor pracuje obětavě, nezištně a vytrvale, na úkor svého volného času. Svým přístupem dává vzor nejmladší generaci. Jejím vedením prošly tisíce dětí, u kterých se vždy snažila probouzet upřímný a vřelý vztah k tradicím a rodnému kraji. Neúnavně pomáhá udržovat lidové tradice a zvyky a snaží se uchovat odkaz osobnosti a legendy, zakladatele Hradišťanu Jaroslava Václava Staňka. Předsedkyní občanského sdružení Hradišťánek se stala v roce 2000. Až do odchodu do penze profesně působila jako učitelka základních školách na Uherskohradišťsku.


_5MM7774_resize.jpg


Stanislav Sklenář zasvětil celý svůj život letectví. Je rodákem z Mistřic, avšak celý svůj život žije v Uherském Hradišti, odkud létal do celého světa. Postupně a systematicky se věnoval přípravě na své náročné povolání, když v roce 1976 dosáhl profesního vrcholu, kdy mu bylo umožněno vykonávat povolání zkušebního pilota v národním podniku LET Kunovice, nyní společnost Aircraft Industries, a.s. Společně se svými kolegy - zkušebními piloty, testoval bezpečnost a spolehlivost Letounu L 410. Na svém kontě má úctyhodných 280 záletů nový letadel L 410, jako velitel zalétal 15 prototypů úplně nových letadel. Aktivně se podílel také na školení a přezkušování nových a stávajících pilotů. Dnes vykonává činnost leteckého instruktora a examinátora pro Úřad civilního letectví. Stanislav Sklenář byl nejdéle sloužícím profesionálním zkušebním pilotem v ČR. Jako zkušební pilot nalétal více jak 24.300 letových hodin na letounech a 3000 hodin na kluzácích. Za své zásluhy byl oceněn a v roce 2018 zařazen mezi 100 leteckých osobností století, dále byl v roce 2019 oceněn podvýborem pro letectví a vesmírný program PSP ČR „Za celoživotní přínos letectví".


_5MM7882_resize.jpg


Foto: Marek Malůšek

-JP-