Ceny města Uherské Hradiště za rok 2016 předány!

IMG_2877.JPG Entomolog Albert Gottwald a folklorista František Ilík převzali dne 15. října 2017 Cenu města Uherské Hradiště za rok 2016. Předání cen bylo součástí slavnostního večera k 760. výročí založení města ve Slováckém divadle.

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště.

IMG_2917.JPG

Albert Gottwald (na snímku vlevo) byl na Cenu města nominován za celoživotní odbornou činnost v oboru entomologie, osvětové a vzdělávací aktivity v oblasti ochrany přírody, životního prostředí. Je činný také v kulturní oblasti, aktivně se věnuje propagaci literatury, umění, folklóru a lidových tradic.

Ing. František Ilík je primášem Cimbálové muziky Burčáci. Díky aktivitám spojeným s muzikou Burčáci a aktivní spolupráci s řadou souborů lidových písní a tanců i jednotlivců - tanečníků, zpěváků a muzikantů se stal uznávanou a respektovanou osobností folkloru. Vedle toho se věnuje i vlastivědné činnosti orientované zejména na rodné Míkovice a oblast Poolšaví.

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997.

 • 1997 - Karel Dýnka (sbormistr pěveckého sboru Svatopluk)
 • 1998 - cena neudělena
 • 1999 - Ida Vaculková (keramička)
 • 2000 - Zdeněk "Targus" Červinka (malíř)
 • 2001 - Jiří Pavlica (skladatel, primáš Hradišťanu)
 • 2002 - Ing. Ladislav Šupka (někdejší starosta města)
 • 2003 - Miroslav Raštica (sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel)
 • 2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše loutkového divadla Sokola), František Petlan (učitel gymnázia, známý skautský organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.
 • 2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a R. A. Kubíček (malíř)
 • 2006 - cena neudělena
 • 2007 - Karel Žallmann (lyžování) a Zdeněk Pilát (vzdělání, sport, kultura)
 • 2008 - PhDr. Josef Jančář (za kulturní a společenský přínos)
 • 2009 - Anna Konvalinková (zakladatelka Charity) a PhDr. Ludmila Tarcalová (etnografka)
 • 2010 - nebyla podána nominace
 • 2011 - MUDr. Igor Stancl, CSc. (jednatel a společník Stanclovy lékárny s.r.o.)
 • 2012 - František Hamada (za celoživotní udržování a interpretaci lidových písní)
 • 2013 - Anna Maděričová (za celoživotní udržování tradic a za práci s dětmi)
 • 2014 - Mgr. Igor Stránský (ředitel a režisér Slováckého divadla)
 • 2015 - Anastázie Majíčková (zakladatelka Charity, pedagožka) a Pavel Štulír (učitel hudby)
 • 2016 - Albert Gottwald (entomolog) a Ing. František Ilík (folklorista)

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz