Ceny města Uherské Hradiště za rok 2017 předány!

_5MM0989_resize.jpg Historička Blanka Rašticová a folklorista, hudebník a dramaturg Jan Maděrič převzali dne 15. října 2018 Cenu města Uherské Hradiště za rok 2017. Slavnostní předání cen ve Slováckém divadle bylo spojeno s připomínkou 100. výročí od vzniku samostatného Československa.

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště.

Blanka Rašticová (pracovala jako historička Slováckého muzea) je uznávanou odbornicí v oblasti regionální historie a muzeologie, působí v odborných komisích a poradních orgánech regionálního i celostátního zaměření.

Jan Maděrič, (dlouholetý zaměstnanec Klubu kultury) svým aktivním vztahem k folkloru a odkazu lidového umění i širokým záběrem v kulturní oblasti se řadí mezi významné osobnosti regionu Uherskohradišťska.

Slavnostní večer se nesl v československém duchu, neboť byl věnován také 100. výročí od vzniku samostatného Československa. Dobovou hudbu hrála slovenská kapela Funny Fellows, módu a styl odívání i choreografii z období první republiky předvedl Okrášlovací spolek Calma a jeho taneční složka Crazy Flappers. Ocenění letos dostali zbrusu novou Cenu města Uherské Hradiště, kterou vytvořil Ateliér Žampach

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997.

1997 - Karel Dýnka (sbormistr pěveckého sboru Svatopluk)

1998 - cena neudělena

1999 - Ida Vaculková (keramička)

2000 - Zdeněk "Targus" Červinka (malíř)

2001 - Jiří Pavlica (skladatel, primáš Hradišťanu)

2002 - Ing. Ladislav Šupka (někdejší starosta města)

2003 - Miroslav Raštica (sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel)

2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše loutkového divadla Sokola), František Petlan (učitel gymnázia, známý skautský organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.

2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a R. A. Kubíček (malíř)

2006 - cena neudělena

2007 - Karel Žallmann (lyžování) a Zdeněk Pilát (vzdělání, sport, kultura)

2008 - PhDr. Josef Jančář, CSc. (za kulturní a společenský přínos)

2009 - Anna Konvalinková (zakladatelka Charity) a PhDr. Ludmila Tarcalová (etnografka)

2010 – cena neudělena

2011 - MUDr. Igor Stancl, CSc. (jednatel a společník Stanclovy lékárny s.r.o.)

2012 - František Hamada (za celoživotní udržování a interpretaci lidových písní)

2013 - Anna Maděričová (za celoživotní udržování tradic a za práci s dětmi)

2014 - Mgr. Igor Stránský (ředitel a režisér Slováckého divadla)

2015 - Anastázie Majíčková (zakladatelka Charity, pedagožka) a Pavel Štulír (učitel hudby)

2016 - Albert Gottwald (entomolog) a Ing. František Ilík (folklorista)

2017 – PhDr. Blanka Rašticová (historička) a Mgr.art. Jan Maděrič (folklorista, hudebník, dramaturg)

-JP-

foto: Marek Malůšek

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz