Ceny Vladimíra Boučka rozdány novým držitelům

DSC_4269.jpg Helena Lakosilová, která šije lidové kroje a Adéla Volná, věnující se práci s hlínou v kamenině a hrnčině, si 7. června v uherskohradišťské Redutě převzaly Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Za celoživotní práci pro folklorní soubory v Uherském Hradišti v oblasti šití a péče o kroje dostala čestné uznání při této ceně Marie Slaníková.

Cenu Vladimíra Boučka uděluje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště jednou ročně, od roku 2005, a děje se tak na návrh odborné komise. Cenou Vladimíra Boučka a čestným uznáním při této ceně se do dnešního dne už může pochlubit více než čtyřicítka osobností. Jeden z podstatných prvků při udílení Ceny Vladimíra Boučka je šíření řemesel veřejnou formou -  práce a výrobky držitelů ocenění je možné celoročně spatřit zejména na jarmarcích, festivalech či výstavách nejen v Uherském Hradišti.

Slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka je v posledních letech na jednom místě a v jeden čas spojeno také s udílením krajského titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.  Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se nově mohou pyšnit 3 další osobnosti ze Zlínského kraje. Letos se „mistry“ stali košíkář Pavel Hirka ze Zlína, Soňa Kölblová z Uherského Ostrohu za šití a zdobení tradičního lidového oděvu a Jarmila Kraváčková z Babic, která se věnuje výšivce.

Program slavnostního předávání cen 7. června v Uherskohradišťské Redutě zpestřila Cimbálová muzika Gymnázia Uherské Hradiště i s taneční složkou a zpěváky.

-JP-