Cestovní ruch v Uherském Hradišti má příznivou bilanci

IMG_E1118.JPG Město Uherské Hradiště, přirozené centrum Slovácka, je velmi vyhledávaným místem pro trávení dovolené. Svědčí o tom mimo jiné údaje Městského informačního centra nebo také oficiální statistiky ČSÚ a rovněž pozitivní ohlasy turistů, kteří město navštívili.

Jen samotné informační centrum, které sídlí v bývalé jezuitské koleji, navštívilo v loňském roce 94 635 návštěvníků, z tohoto počtu bylo 2507 cizinců. Skladbu zahraničních turistů určuje zejména blízkost slovenských hranic, odtud přijelo 1213 návštěvníků. Nezřídka město navštíví turisté z Velké Británie (220), z Německa (169), z Polska přicestovalo 129 lidí a dalších 125 z USA.

Oproti roku 2018 byla návštěvnost nižší (2018 - 119 392 osob), nicméně na návštěvnosti se projevila především rekonstrukce interiéru informačního centra, provoz byl omezen téměř měsíc.

V předchozích letech byla návštěvnost MIC následující:

2018    119 392

2017    118 108

2016    118 803

2015    112 535

2014    108 132

2013      88 798

 

Údaje Českého statistického úřadu rovněž jednoznačně vypovídají o tom, že návštěvnost Uherského Hradiště měla v období let 2012 – 2019 výrazně rostoucí tendenci. Zatímco v roce 2012 byl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 18 090 osob, v roce 2019 již se jednalo o počet ubytovaných 39 650 osob.

Městské informační centrum patří ke špičce v rámci celé republiky. Pyšní se certifikátem třídy A, v loňském roce prodlouženém s platností do roku 2021. V roce 2019 probíhala také soutěž o nejoblíbenější informační centrum (soutěž pořádala A.T.I.C. a časopis Kam po Česku), hlasování probíhalo elektronicky a Městské informační centrum Uherské Hradiště obhájilo své loňské prvenství ve Zlínském kraji.

Město Uherské Hradiště v oblasti cestovního ruchu úzce spolupracuje se sdružením Region Slovácko, které již 20 let pro město provoz zabezpečuje. V roce 2019 Region Slovácko věnoval své úsilí jak intenzivní propagaci, tak i realizaci tradičních akcí propagující region – XIV. ročník akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska (duben, říjen), Víkend otevřených památkových domků (červen), VI. Slovácký festival chutí a vůní (září), XIII. ročník Žehnání Svatomartinského vína (listopad), X. Přehlídka Slovácko v tradici (listopad). Region Slovácko pokračoval i v dlouholeté podpoře tradičních řemesel v rámci projektu Tradiční výrobek Slovácka.

Bez zajímavosti nejsou ani samotné konkrétní cíle návštěvníků. Aquapark Uherské Hradiště je dle statistik CzechTousrimu v žebříčku TOP 50 ČR na 17. místě, v kraji je to druhý nejnavštěvovanější cíl a v zábavních cílech v ČR třetí. Skanzen Rochus je zase na 9. místě v rámci celé republiky v lidové kultuře.

V roce 2019 navázalo město Uherské Hradiště na předchozí úspěšná období. Prezentovalo se na většině významných veletrhů a výstav cestovního ruchu, včetně těch největších, jako je Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Dovolená a Region Ostrava či Infotour & Cykloturistika Hradec Králové 2019.

Úspěšně probíhaly rovněž akce, které do města v největší míře lákají turisty a návštěvníky -  zejména Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, které i přes to, že do jejich průběhu vloni nepříznivě zasáhlo počasí, svou vysokou úrovní a návštěvností naplnily očekávání. Z pohledu cestovního ruchu jsou významné i další kulturní a společenské akce jako Hradišťské kulturní léto, které zahrnuje pestrou nabídku kulturních a společenských programů, Letní filmová škola (přes 5400 akreditovaných návštěvníků a dalších 4800 vstupenek), sportovně-kulturní festival Slovácké léto, Slovácký festival chutí a vůní, Festival hudebních nástrojů lidových muzik nebo přehlídka Slovácko v tradici či Žehnán í svatomartinských vín.

„Je evidentní, že město Uherské Hradiště a nejbližší okolí má turistům skutečně co nabídnout. Rozšiřuje a zkvalitňuje se nabídka služeb, stejně tak skvělé vyžití nabízí Slovácké muzeum, Skanzen Rochus, Aquapark a další. Významnou roli v cestovním ruchu má Baťův kanál a řeka Morava, napojení na nadnárodní síť cyklostezek díky cyklostezce Eurovelo 4 nebo také vinařská tradice. Město je turisty i místními rovněž vnímáno jako „srdce Slovácka“ a jedno z významných center folkloru a tradic, na které jsme všichni patřičně hrdí. Potenciál je obrovský a jeho správné využití můžeme právě na vzrůstající návštěvnosti sledovat,“ zmínil Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště.

Město je přívětivé i k cyklistům a to jak napojením na cyklostezky, existencí cyklopruhů či půjčovnou kol a koloběžek, kterou provozuje právě Městské informační centrum. V Uherském Hradišti jsou vysoce oblíbené rovněž Prohlídky města s průvodcem. V roce 2019 se uskutečnilo celkem 27 prohlídek pro 767 osob, převážnou část tvořili turisté z České republiky a ze Slovenska.

„Všechny zmiňované aktivity směřují k jednomu cíli, a tím je ukázat Uherské Hradiště jako velmi specifické místo pohody a pohostinnosti, kam lidé jezdí rádi. Stále máme na co navazovat a co rozvíjet, což je ideální základ pro překlenutí propadu cestovního ruchu způsobeného dopady epidemie koronaviru,“ vyjádřil se místostarosta města Ivo Frolec.

-JP-