CESTY K ŘECE - příběh řeky v Uherském Hradišti

01I Reprezentativní nábřeží – Přístaviště

Rada města Uherské Hradiště schválila dne 20.3.2023 studii proveditelnosti na první fázi revitalizace nábřeží Moravy – přístaviště. Autory studie je pražský atelier A69 – vítěz architektonické soutěže z roku 2018. Jde o ideový návrh, který bude v dalších stupních dopracován a upravován dle požadavků všech zúčastněných stran. Projekt zahrnuje rozšíření přístavní hrany, úpravu nábřeží v úseku mezi silničním mostem do Rybáren a pěší lávkou do Starého Města, dále Moravní náměstí a ulici Milíčova a Jana Blahoslava. Odhad nákladů je 130 mil. 

 

pdf.png Studie nábřeží, soubor typu pdf, (37,18 MB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. arch. Martina Radochová

T: 572 525 244
E: Martina.Radochova@mesto-uh_cz